O PROBLEMACH ROMÓW W MAŁOPOLSCE
2010-12-09
Do Małopolski przyjechała Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP, która chce zapoznać się z sytuacją i problemami mniejszości romskiej w naszym regionie.

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie posłów z przedstawicielami władz, odpowiedzialnych za działania na rzecz społeczności romskiej oraz z przedstawicielami organizacji romskich.

- Najważniejsza jest edukacja – to szansa na lepsze wykształcenie i pracę dla Romów – podkreśla Stanisław Kracik. – Musimy także przyjrzeć się naszemu stosunkowi do Romów, czy nie jesteśmy uprzedzeni np. aby przyjąć Roma do pracy.

Posłowie zapoznali się z realizacją Programu na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce, dzięki któremu w Małopolsce od 2001 roku wydano ponad 20 mln zł na zadania związane z edukacją przedszkolną i szkolną dzieci romskich, poprawienie warunków bytowych rodzin, propagowanie profilaktyki zdrowotnej etc. Przedstawiciele organizacji romskich przedstawili swoje postulaty i potrzeby: zwracali uwagę na konieczność poszerzenia zakresu programu, poprawę finansowania świetlic romskich, położenie nacisku na zakupy wyprawkę szkolnych dla dzieci.

Członkowie komisji spędzą w Małopolsce dwa dni, w planach mają m.in. odwiedzenie świetlic, przeszkoli i szkół, do których uczęszczają dzieci romskie w Nowej Hucie, Maszkowicach, Limanowej.
świetlica romowie
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj