DLA ROZWOJU MAŁOPOLSKI
2010-11-13
Stanisław Kracik, wojewoda małopolski oraz przedstawiciele Stowarzyszenia ASPIRE będą współpracować na rzecz wzmocnienia potencjału i zwiększenia konkurencyjności Małopolski. Dziś podpisany został list intencyjny, który określa obszary współdziałania.

Jestem przekonany, że współpraca ze stowarzyszeniem ASPIRE to szansa dla Małopolski – mówi Stanisław Kracik, wojewoda małopolski – Wspólnie będziemy starać się usuwać bariery, które są przeszkodą dla rozwoju przedsiębiorstw.

Wojewoda wraz ze stowarzyszeniem zadeklarowali chęć współpracy z przedsiębiorcami z branży technologii informacyjnych i centrami usług biznesowych w celu wspólnego działania na rzecz wsparcia dalszego rozwoju tego sektora w Małopolsce, a także podejmowania i realizowania zadań prowadzących do aktywizacji lokalnego rynku pracy. W liście intencyjnym sygnatariusze porozumienia zobowiązują się do opracowywania koncepcji rozwoju Małopolski oraz współpracy przy pozyskiwaniu nowych inwestorów.

Stanisław Kracik, wojewoda małopolski rozpoczął współpracę ze stowarzyszeniem ASPIRE marcu tego roku. Wspólnie organizowali spotkania, które zapoczątkowały otwartą dyskusję poświęconą zagadnieniom ważnym dla rozwoju Małopolski m.in.: forum transportowe, forum języków obcych. Firmy członkowskie stowarzyszenia włączyły się również w akcję niesienia pomocy powodzianom z naszego województwa.

Stowarzyszenie ASPIRE powstało w Krakowie w 2009 roku. To organizacja zrzeszająca większość małopolskich przedsiębiorstw sektora technologii informacyjnych oraz firm świadczących usługi wsparcia (outsourcing). Obecnie stowarzyszenie skupia około 50 członków.
kracik
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj