ZAGROŻENIE WŚCIEKLIZNĄ W MAŁOPOLSCE
2010-09-10
W Małopolsce wykryto kilka przypadków wścieklizny. W związku z tym Stanisław Kracik, wojewoda małopolski wprowadził w części województwa ograniczenia w poruszaniu się po lasach.

W obszarze zagrożonym wścieklizną właściciele zwierząt powinni trzymać je pod pełną kontrolą, nie wolno także wprowadzać zwierząt do lasów.

Jeśli podczas spacerów natkniemy się na zwierzę, którego zachowanie odbiega od normy – np. zwierzę nie ucieka, powinniśmy powiadomić najbliższą lecznicę weterynaryjną, powiatowego inspektora weterynarii albo urząd gminy czy miasta. Wójtowie i burmistrzowie z terenu zagrożonego wścieklizną zobowiązani są do oznakowania go za pomocą tablic ostrzegawczych z napisem „Uwaga. Wścieklizna. Obszar zagrożony.” Tablice powinno się umieścić na wszystkich drogach wjazdowych do obszaru zagrożonego.
Jeżeli zostaniemy ugryzieni przez zwierzę, natychmiast skontaktujmy się z lekarzem.
Właścicielom zwierząt domowych przypominamy, że szczepienia przeciwko wściekliźnie są obowiązkowe dla psów, a dla kotów zalecane.

Wojewoda określił teren zagrożony wystąpieniem wścieklizny. Chodzi o dwa rejony: pierwszy w okolicach miejscowości Bobowa, Grybów, Ciężkowice, Korzenna, Łużna. Teren ten jest ograniczony:
- od strony wschodniej drogą łączącą miejscowości Stróżna i Siedliska i dalej z Siedlisk do miejscowości Sędziszowa (gmina Bobowa),
- od strony północnej drogą łączącą miejscowości Sędziszowa (gmina Bobowa) i Bruśnik (gmina Ciężkowice),
- od strony zachodniej drogą z Bruśnika w kierunku miejscowości Falkowa (gmina Ciężkowice) do miejscowości Jankowa (gmina Bobowa, w tym w części przebiegającą przez gminę Korzenna),
- od strony południowej: z miejscowości Jankowa (gmina Bobowa) wzdłuż doliny rzeki Biała do mostu w Wilczyskach (gmina Bobowa) dalej drogą wojewódzką nr 981 na południe do miejscowości Stróże (gmina Grybów), dalej na wschód drogą przez miejscowość Polna (gmina Grybów) i dalej w kierunku Szalowej (gmina Łużna), następnie na północ w kierunku miejscowości Stróżna (gmina Bobowa).

Drugi rejon w okolicach miejscowości: Gorlice, Zakliczyn, Łużna, Korzenna, Bobowa, Grybów, Kamionka Wielka, Ropa. Teren ten jest ograniczony:
- od strony wschodniej: od skrzyżowania drogi nr 28 z drogą gminną przez miejscowość Bystra (gm. Gorlice), Bieśnik (gm. Zakliczyn) w kierunku Szalowej (gm. Łużna), następnie drogą gminną do miejscowości Stróże (gm. Grybów), następnie drogą nr 981 do miejscowości Wilczyska (gm. Bobowa) i następnie od mostu na rzece Białej w miejscowości Wilczyska doliną rzeki Białej do miejscowości Jankowa (gm. Bobowa), z miejscowości Jankowa do miejscowości Brzana (gm. Bobowa).
- od strony północnej: drogą z Brzany do miejscowości Bukowiec (gm. Korzenna), z Bukowca do Jasiennej (gm. Korzenna).
- od strony zachodniej: drogą biegnącą przez miejscowości: Jasienna i dalej drogą łączącą miejscowość Korzenna z Cieniawą (gm. Grybów) przez miejscowość Krużlowa Wyżna (gm. Grybów), Stara Wieś (gm. Grybów).
- od strony południowej: z Cieniawy przez miejscowość Królowa Górna (gm. Kamionka Wielka) do miejscowości Binczarowa (gm. Grybów), dalej drogą przez miejscowość Wawrzka (gm. Grybów) do miejscowości Ropa (gm. Ropa) i wzdłuż rzeki Ropy do mostu na drodze nr 28 w kierunku Szalowej.

W obszarze zagrożonym wścieklizną:
- zakazuje się wprowadzania zwierząt gospodarskich i domowych na obszary leśne,
- zakazuje się polowań i odłowów zwierzyny łownej z wyjątkiem odstrzałów sanitarnych do badań laboratoryjnych,
- zakazuje się organizowania targów, pokazów, wystaw i konkursów z udziałem zwierząt, - zakazuje się wywożenia psów i kotów bez zezwolenia właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii,
- zakazuje się przenoszenia zwłok zwierząt bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii, - nakazuje się trzymanie psów i kotów pod pełną kontrolą posiadaczy.

Na terenie województwa małopolskiego w dniach 9-18 września zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów przeciw wściekliźnie. W tym czasie z samolotów zostanie zrzucona przynęta zawierająca szczepionkę dla zwierząt.

W czasie wykonywania szczepień i w ciągu 14 dni po zrzuceniu szczepionki nie powinno się wchodzić do lasów, a na polach, terenach przyleśnych, wąwozach i jarach należy zachować ostrożność. Nie należy wypuszczać bez opieki psów i kotów, a podczas spacerów psy należy trzymać na smyczy i w kagańcu.

UWAGA!!! Nie wolno dotykać, podnosić ani rozłamywać przynęty. Szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu przez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błony śluzowe ust i nosa. Przynęty, które były dotykane przez ludzi, są omijane przez lisy.

W razie kontaktu ze szczepionką należy zgłosić się do najbliższego lekarza lub Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii.

las przyroda trawa
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj