ŚWIĘTO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
2010-05-12
12 maja 1364 roku król Kazimierz Wielki wystawił akt fundacyjny uniwersytetu w Krakowie. Na pamiątkę tego wydarzenia każdego roku 12 maja Uniwersytet Jagielloński obchodzi swoje święto.

Uroczystości rozpoczęły się w środę o godzinie 9.00 w Katedrze Wawelskiej, gdzie zostały złożone wieńce i kwiaty na grobach Fundatorów Uczelni, królów Kazimierza Wielkiego, Jadwigi oraz Władysława Jagiełły. W uroczystościach udział wziął Stanisław Kracik, wojewoda małopolski.

Podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego został przyznany tytuł doktora honoris causa UJ profesorowi Andrzejowi Murzynowskiemu oraz profesorowi Henrykowi Olszewskiemu. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 11 w Auli Collegium Novum.

Profesor Andrzej Murzynowski jest wybitnym polskim prawnikiem i pedagogiem. Urodził się 29 maja 1926 roku w miejscowości Wolnica, w powiecie sieradzkim (województwo łódzkie), absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Jest autorem wielu publikacji naukowych, głównie z dziedziny zasad procesu karnego. W latach 1990 – 1996 był sędzią Sądu Najwyższego oraz pełnił funkcję Prezesa Izby Karnej. Jako członek Komisji Reformy Prawa Karnego brał udział w pracach nad kodeksem postępowania karnego.

Profesor Henryk Olszewski urodził się 2 stycznia 1932 w Świeciu (województwo kujawsko-pomorskie). Badacz historii polskiej myśli politycznej oraz autor wielu prac z zakresu historii prawa oraz doktryn politycznych i prawnych. Jest członkiem m.in. Komitetu Nauk Prawnych i Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiej Akademii Umiejętności. Profesorowi Olszewskiemu przyznano wiele odznaczeń m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Medal im. Oswalda Balzera.
Uniwersytet Jagielloński
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj