RUSZA PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
2010-04-29
Wojewoda małopolski, powołał specjalny zespół, który ma wyznaczyć strategiczne kierunki przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie małopolskim. W jego skład weszli przedstawiciele środowisk lekarskich, oświaty, policji, kościoła oraz instytucji zajmujących się polityką społeczną.

- Liczę na to, że eksperci swoim doświadczeniem i wiedzą służyć będą wsparciem dla lokalnych działań, podejmowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie - mówi Stanisław Kracik, wojewoda małopolski.

Powołanie zespołu jest tylko jednym z działań podjętych przez wojewodę w celu budowy systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W tym roku po raz pierwszy małopolskie gminy otrzymają na ten cel dofinansowanie z budżetu państwa. Stanisław Kracik, wojewoda małopolski, w końcu ubiegłego roku zwrócił się do gmin z propozycją przekazania pieniędzy. Warunkiem jest opracowanie przez nie kompleksowego programu ochrony ofiar przemocy.

- Problem przeciwdziałania przemocy w rodzinie, nie jest zadowalająco rozwiązywany. Są gminy, które dobrze radzą sobie z tym zadaniem i są takie, które robią niewiele lub nic. Liczę na to, że pieniądze, które rozdzielimy, wpłyną na ich aktywizację i pomogą w stworzeniu spójnego systemu, który chronić będzie ofiary przemocy domowej – mówi wojewoda małopolski.

Do podziału są 4 mln zł. Gminy mogą liczyć na dofinansowanie swoich programów w 50 procentach. Drugą połowę muszą sfinansować samodzielnie. 138 gmin zadeklarowało, że chce skorzystać z możliwości otrzymania dotacji z budżetu państwa – w sumie mogą one otrzymać łącznie 2,6 mln zł. 98 gmin chce wykorzystać pełną proponowaną kwotę, a 40 tylko część. 44 gminy poinformowały, że nie będą ubiegać się o przyznanie środków (większość zadeklarowała, że realizuje zadania ze środków własnych albo też poinformowała, że nie ma środków, by zapewnić 50-procentowy wkład własny). W związku z tym do dyspozycji wojewody pozostało jeszcze 1,29 mln zł, które zostaną przeznaczone na realizację innych zadań z zakresu pomocy społecznej. Większość gmin nadesłała już swoje programy oraz informacje dotyczące planowanych działań i obecnie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim trwa ich weryfikacja.

Gminy powinny w ramach swoich programów utworzyć m.in. punkty wsparcia i informacji dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. W takich punktach mieszkańcy będą mogli uzyskać m.in. poradę prawną, a także pomoc specjalistów, np. psychologów. Punkty będą przeznaczone nie tylko dla ofiar przemocy, ale również dla jej sprawców, którzy np. chcą podjąć terapię. Punkty, wg wskazań wojewody, powinny funkcjonować 2-3 razy w tygodniu przez minimum 2 godziny dziennie. Samorządy muszą także zorganizować zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w którym współpracować będą m.in. pracownicy socjalni, policjanci oraz członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Małopolski Urząd Wojewódzki monitoruje, jak gminy radzą sobie z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przeprowadzone zostało badanie, które miało na celu zdiagnozowanie sytuacji w Małopolsce. Ustalono, że w 2009 roku wypełniono 645 formularzy Niebieskich Kart w pomocy społecznej (jest to specjalna procedura, według której dokumentuje się przemoc domową), udzielono pomocy 7290 osobom w 2070 rodzinach. Tylko co czwarta gmina zadeklarowała, że w 2009 roku posiadało gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie, co dziesiąta ma program ochrony ofiar przemocy. W 44 gminach działały w 2009 roku ośrodki lub punkty wsparcia, w których w ubiegłym roku udzielono ponad 5,2 tys. porad.

Na przyszły rok zapanowano kolejne tego typu badanie – wtedy okaże się, czy środki z budżetu państwa zostały dobrze wykorzystane przez małopolskie gminy.
Urząd Wojewódzki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj