MAŁOPOLSKA W CZOŁÓWCE
2010-04-08
Województwo małopolskie jest w czołówce, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy unijnych. Małopolska zrealizowała już 249 procent planu na pierwszy kwartał tego roku i potwierdziła wydanie 366 mln zł – to największa kwota spośród 16 województw (procentowo wyprzedza nas jedynie województwo dolnośląskie).

- Sukces ten był możliwy dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników programu. – mówi Stanisław Kracik, wojewoda małopolski. - Jestem szczególnie dumny, że beneficjenci funduszy unijnych tak dobrze radzą sobie z realizacją swoich projektów. Małopolski Urząd Wojewódzki uczestniczy w realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, poprzez potwierdzanie prawidłowości poniesionych wydatków w ramach Programu.

Dobre wykorzystanie funduszy unijnych to szansa na dodatkowe pieniądze dla naszego regionu. W przyszłym roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dzielić będzie 500 mln zł pomiędzy te województwa, które najlepiej poradzą sobie z dotacjami w tym roku.

flaga unia europejska
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj