FORUM EKONOMICZNE W KRYNICY
2010-02-09
Krynica pozostanie siedzibą Forum Ekonomicznego. We wtorek (9 lutego) umowę w tej sprawie podpisał Zarząd Województwa Małopolskiego i władze Instytutu Studiów Wschodnich.
Przez ostatnie miesiące o organizację Forum Ekonomicznego walczyła Krynica i Sopot. Zwycięstwo przypadło Małopolsce, a podpisana właśnie umowa obowiązywać będzie przez najbliższe 10 lat.
W uroczystości podpisania umowy wzięli udział m.in. Stanisław Kracik, wojewoda małopolski, Marek Nawara, marszałek województwa małopolskiego, Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego i Jerzy Bochyński, prezes Instytutu Studiów Wschodnich.

W 2010 roku odbędzie się dwudziesta, jubileuszowa edycja Forum Ekonomicznego. W ostatniej, dziewiętnastej edycji w Krynicy brało w udział 900 uczestników z 60 krajów. W 140 dyskusjach i panelach uczestniczyli wysocy rangą politycy, naukowcy i szefowie największych firm z Europy Środkowo-Wschodniej, głównie energetycznych.
Forum ekonomiczne
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj