ODNOWILIŚMY POLSKIE GROBY W AFRYCE
2009-12-03
Grupa studentów-historyków z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie powróciła właśnie z wyprawy do Afryki, podczas której zajmowała się odnawianiem i dokumentowaniem cmentarzy, na których podczas II wojny światowej pochowani zostali polscy uchodźcy. Wyprawę wspierał wojewoda małopolski.

Studenci: Anna Hejczyk, Mateusz Maryjka, Mariusz Solarz, Karol Suchocki i Michał Tarasiewicz pod opieką dr Huberta Chudzio spędzili w Afryce trzy tygodnie na przełomie października i listopada. Odwiedzili trzy polskie nekropolie w Tanzanii i Ugandzie.

Wojewoda małopolski ułatwił studentom sfinansowanie wyprawy. Młodzi ludzie w trakcie minionych wakacji pracowali podczas obozów naukowych nad weryfikacją informacji, które mają znaleźć się w naszej Małopolskiej Internetowej Bazie Grobów Wojennych. Na obozy naukowe studentów wojewoda przeznaczył 22 tysiące złotych. Część tych pieniędzy studenci wykorzystali później na dofinansowanie wyjazdu do Afryki.

W Tanzanii studenci odnowili nagrobki i uprzątnęli cmentarz w Tengeru (pod masywem Kilimandżaro). Na cmentarzu znajduje się 149 nagrobków.
W Ugandzie uczestnicy wyprawy Odwiedzili cmentarz w Koji (niedaleko jeziora Wiktorii), na którym pochowano 96 osób. Odnowili znajdujący się tam pomnik i zrekonstruowali nieczytelną inskrypcję „Zmarli Polacy w drodze do Ojczyzny”.
Również w Ugandzie studenci odnowili nagrobki i bramę wejściową cmentarza w Nyabyeya, gdzie pochowano 40 Polaków.

Studenci wykonali dokładną dokumentację, również fotograficzną i filmową odwiedzonych cmentarzy.
Na cmentarzach pochowani są ludzie, którzy żyli w utworzonych w Afryce polskich osadach. Polacy, którzy tam trafili, byli uchodźcami, którym po roku 1941 (układ Sikorski-Majski) pozwolono opuścić Syberię. W sumie około 20 tysięcy Polaków dotarło do Afryki wschodniej i południowej przez Persję i Indie. W zbudowanych przy pomocy Anglików osadach starali się stworzyć namiastkę domu: powstały tam szkoły, urzędy pocztowe, kanalizacja, kościoły, a nawet kina i teatry. Większość Polaków opuściła Afrykę tuż po wojnie, część została do początku lat 50 ub. wieku.

Wojewoda małopolski w czerwcu 2008 roku uruchomił Małopolską Internetową Bazę Grobów Wojennych www.malopolska.uw.gov.pl/grobywojenne/ . Zawiera ona opisy około 1000 obiektów grobownictwa wojennego, usytuowanych na terenie całego regionu. Każdy obiekt jest zilustrowany zdjęciem i dokładnie opisany. W opisach grobów znajdują się informacje dotyczące m.in. narodowości pochowanych, przynależności do formacji bojowej oraz daty śmierci.

Zawartość bazy jest cały czas uzupełniana. Każda informacja przed zamieszczeniem w internecie musi jednak zostać zweryfikowana na miejscu. W tym właśnie pomagają nam studenci Uniwersytetu Pedagogicznego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy odwiedzają małopolskie miejscowości i sprawdzają pochodzące z archiwum urzędu informacje o grobach wojennych. Współpraca z obydwiema uczelniami trwa już drugi rok.
groby wojenne afryka cmentarz grób uniwersytet pedagogicznygroby wojenne afryka cmentarz grób uniwersytet pedagogicznygroby wojenne afryka cmentarz grób uniwersytet pedagogicznygroby wojenne afryka cmentarz grób uniwersytet pedagogiczny
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj