GRYPA NA UKRAINIE - PRZEŁÓŻ PODRÓŻ
2009-11-02
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku ze zwiększoną liczbą zachorowań grypopodobnych na Ukrainie, zaleca osobom udającym się na Ukrainę rozważenie przełożenia podróży na późniejszy okres.

Ponadto należy stosować się do zaleceń sanitarno-epidemiologicznych przekazywanych w punktach przekraczania granicy oraz do zaleceń miejscowej służby zdrowia.

Należy też przestrzegać podstawowych zasad sanitarnych, a w szczególności:

- unikać bliskiego kontaktu z osobami wykazującymi objawy grypopodobne (np. podwyższona temperatura ciała, osłabienie, kaszel, brak apetytu, katar, ból gardła),
- w przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych - pozostać w domu,
- podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos chusteczką,
- myć często ręce wodą z mydłem,
- unikać dotykania oczu, nosa i ust.

W przypadku wystąpienia objawów chorobowych zaleca się skontaktowanie się z lekarzem.
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj