PODARUJMY DRUGIE ŻYCIE
2009-10-12
35 szkół z Małopolski zgłosiło się do udziału w akcji promującej transplantacje „Drugie życie”. W piątek (2 października) minął termin składania zgłoszeń do udziału w akcji.

Akcja „Drugie życie” zakłada organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych i promujących transplantacje w szkołach ponadgimnazjalnych. Organizatorami akcji w poszczególnych placówkach będą sami uczniowie - to od ich pomysłowości zależeć będzie przebieg akcji. Mogą np. nakręcić film o transplantacjach, zorganizować spotkania ze specjalistami, przygotować fotoreportaż czy happening. Do udziału w akcji zgłosiło się 35 szkół z Małopolski, m.in. z Krzeszowic, Andrychowa, Olkusza, Nowego Sącza oraz cztery szkoły z Krakowa. 2 października (piątek) minął termin składania zgłoszeń do udziału w akcji. Na zgłoszenia szkół czekało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych. Placówki, które wykażą się największą pomysłowością i przygotują najciekawsze akcje, zostaną wyróżnione.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.osod.info

Przypomnijmy: Akcja „Drugie życie” organizowana jest pod patronatem wojewody małopolskiego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych. Jej głównym celem jest propagowanie wiedzy o przeszczepach wśród młodych ludzi, a także wywołanie dyskusji społecznej na ten temat. Akcja odbyła się już na początku tego roku w Poznaniu. Wzięło w niej udział 12 szkół, w których zorganizowano 14 spotkań z młodzieżą. W sumie w poznańskiej akcji wzięło udział 5 tys. uczniów. Poznańska młodzież nakręciła filmy o postawach młodych ludzi wobec transplantacji, przygotowała wywiady radiowe na temat dializ i przeszczepów w Instytucie Pediatrii, przygotowała gazetki szkolne i plakaty.

Akcja „Drugie życie” jest elementem programu „Partnerstwo dla Transplantacji”, który w Małopolsce został zainicjowany w maju przez Jerzego Millera, wojewodę małopolskiego oraz prof. Wojciecha Rowińskiego, krajowego konsultanta ds. transplantologii. Celem programu jest zwiększenie liczby pobrań narządów oraz liczby przeszczepów.

LISTA SZKÓŁ, KTÓRE ZGŁOSIŁY SIĘ DO AKCJI „DRUGIE ŻYCIE”.
drugie życie transplantacje przeszczepy
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj