PRAWIE 27 KM WIĘCEJ DRÓG W MAŁOPOLSCE
2009-04-09
Prawie 27 km więcej dróg powstanie w Małopolsce w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Do tej pory, po rozstrzygnięciu przetargów zaoszczędziliśmy ponad 11 mln zł. na „schetynówkach”. Pozwoli to na dofinansowanie kolejnych 8 projektów.

Małopolska jako jedno z pierwszych województw w kraju podpisała wszystkie umowy o dofinansowanie na remonty i modernizację dróg w ramach tzw. „schetynówek”. Wojewoda miał na to czas do 31 marca br. Pierwsza w Polsce umowa o dofinansowanie została podpisania już 23 lutego br. przez wojewodę małopolskiego i gminę Osiek.

Dzięki dotychczasowym oszczędnościom w Małopolsce przebudowanych zostanie w sumie prawie 181 km dróg lokalnych, a nie jak pierwotnie zakładano prawie 154 km.

Oszczędności wynikają z niższych niż przewidywano w ubiegłym roku cen oferowanych na przetargach przez wykonawców. Zakładany, średni koszt dofinansowania (50%) przebudowy, budowy lub remontu 1 km drogi w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” wynosił 500 tys. zł. W Małopolsce po zatwierdzeniu listy zakwalifikowanych wniosków (29 wniosków z gmin oraz 14 wniosków z powiatów) wartość dofinansowana wyniosła ponad 406 tys. zł. Natomiast po zakończeniu procedur przetargowych kwota ta zmalała do ponad 345 tys. Umożliwiło to dofinansowanie kolejnych 8 projektów (6 projektów gmin i 2 projektów powiatów).

Jerzy Miller, wojewoda małopolski zaproponował, aby oszczędności w wysokości ponad 6 mln zł. przeznaczyć na przebudowę dróg w gminach: Gorlice, Zator, Wolbrom, Książ Wielki, Tarnów oraz Szczurowa, natomiast oszczędności w wysokości prawie 5 mln zł. przeznaczyć na drogi w powiatach wadowickim i nowosądeckim.

Razem dotację na inwestycje drogowe otrzyma zatem 35 projektów z gmin oraz 16 projektów z powiatów. Pozwoli to na przebudowę dodatkowych, prawie 27 km dróg w Małopolsce.

Pierwotnie zakładano, że w Małopolsce przebudowanych i wyremontowanych zostanie:
- prawie 49 km dróg gminnych,
- prawie 105 km dróg powiatowych.
W sumie dało to prawie 154 km dróg. Dzięki oszczędnościom okazało się jednak, że w Małopolsce przebudowanych zostanie dodatkowych około 27 km dróg.
Razem powstanie zatem:
- prawie 59 km dróg gminnych (więcej o 10 km niż pierwotnie zakładano)
- około 122 km dróg powiatowych (więcej o 17 km).
Daje to w sumie około 181 km zmodernizowanych dróg lokalnych w województwie małopolskim. Najdłuższy z przebudowywanych odcinków drogi powstanie w powiecie limanowskim i będzie miał ponad 20 km.


Spodziewamy się jeszcze dalszych oszczędności po tym, jak rozstrzygnięte zostaną przetargi na dodatkowe projekty.

Przypomnijmy:
W październiku 2008 roku ruszył „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. W ramach programu samorządy mogą starać się o dofinansowanie remontów i budowy dróg gminnych i powiatowych. W ciągu trzech lat na drogi lokalne rząd będzie przeznaczał po 1 mld zł. dla całego kraju.
W 2008 roku nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się 31 października. Samorządy miały czas do 21 listopada na zgłaszanie wniosków o przyznanie dotacji na realizację inwestycji drogowych. Do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wpłynęło wówczas 166 wniosków (129 projektów gminnych i 37 projektów powiatowych). Wnioski te pod względem formalnym i merytorycznym oceniała komisja wojewódzka, która również dokonała wyboru tych inwestycji, które otrzymały dofinansowanie 19 grudnia listę zakwalifikowanych wniosków wojewoda małopolski przekazał Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. 31 grudnia minister zatwierdził listę wojewody i nie wprowadził do niej żadnych zmian. Na liście znalazły się w sumie 43 projekty (29 projektów gminnych i 14 powiatowych).
Do 31 marca 2009 roku samorządy rozstrzygnęły przetargi na realizację inwestycji i podpisały z wojewodą umowy na dofinansowanie.
Obecnie, do 15 listopada samorządy mają czas na realizację inwestycji. Z przyznanych pieniędzy muszą się rozliczyć do 15 grudnia 2009 roku.

Nabór wniosków do programu na 2010 rok zostanie ogłoszony 1 sierpnia 2009 roku.

Lista gmin i powiatów
Mapa_schetynówki_oszczędności_3 kwietnia
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj