DOWODY OSOBISTE BĘDĄ UNIEWAŻNIANE
2008-12-22
Dowody osobiste, zawierające nieaktualne dane lub zgubione bądź skradzione, będą od 1 stycznia 2009 roku unieważniane urzędowo.

Po zmianie nazwiska, imienia bądź adresu należy wymienić dowód osobisty. Jeżeli tego nie zrobimy - po trzech miesiącach dokument automatycznie straci ważność. Dowód będzie również unieważniany z urzędu, gdy go zniszczymy lub zgubimy oraz w dniu utraty ważności.
Jeśli zmienią się nasze dane, które umieszczane są w dowodzie osobistym, np. miejsce zameldowania lub nazwisko (np. po ślubie), w ciągu 14 dni musimy złożyć wniosek o wyminę dokumentu. Jeśli tego nie zrobimy, po trzech miesiącach dowód osobisty zostanie unieważniony z urzędu. W przypadku Polaków przebywających zagranicą - po czterech miesiącach.
Dowód automatycznie straci ważność w przypadku jego zniszczenia lub utraty - od chwili zgłoszenia takiej sytuacji. Dokument będzie również unieważniany w momencie gdy będzie przekazany np. urzędowi bądź policji przez znalazcę - osobę trzecią.
Pamiętajmy również o terminie ważności dowodu osobistego. Data ta jest zapisana w nowych dowodach osobistych. O wydanie nowego dowodu powinniśmy starać się co najmniej 30 dni przez upływem terminu ważności starego dokumentu.
1 stycznia 2009 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidejncji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 31.10 2008. nr 195, poz. 1198).
Wymiana dowodów
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj