BEZPIECZNE WAKACJE 2008 - PODSUMOWANIE
2008-09-17
Ponad 96 tysięcy dzieci wypoczywało w 1446 placówkach zgłoszonych do Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Kuratorium odrzuciło aż 170 placówek.
Najwięcej młodzieży wypoczywało w górach, głównie w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, nowosądeckim i suskim. Najbardziej popularnymi miejscowościami były: Zakopane i Szczawnica a także Kraków.
Małopolskie Kuratorium Oświaty przeznaczyło w sumie ponad 2,5 mln zł na dofinansowanie m.in. wypoczynku dla dzieci z rodzin najuboższych, dzieci z terenów wiejskich oraz dzieci byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej, a także wypoczynku przygotowywanego przez organizacje pozarządowe. W sumie dzięki dofinansowaniu ze strony kuratorium na wakacje wyjechało ponad 6,6 tys. dzieci.
Kuratorium na bieżąco prowadziło kontrole ośrodków, w których wypoczywały dzieci. W zdecydowanej większości nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie stwierdzono rażących zaniedbań w zakresie prowadzenia dokumentacji, wywiązywania się z obowiązków pracowniczych czy zaniedbań w zakresie higieny i bezpieczeństwa uczestników. Nie było przypadków zatrucia pokarmowego. Kuratorium wydało w sumie 187 zaleceń pokontrolnych, które dotyczyły głównie braków w dokumentacji i zbyt licznych grup kolonijnych.
Jeden obóz pod namiotami musiał zostać przeniesiony z powodu gwałtownych opadów deszczu i zagrożenia powodzią.
Podczas wakacji w Małopolsce zdarzył się jeden wypadek śmiertelny. Na obozie w Szczawniku zginął chłopiec. Przyczynami był zły stan techniczny bramki na boisku piłkarskim oraz niewłaściwe zachowanie uczestników obozu.
Od 21 czerwca do 31 sierpnia przez całą dobę czynny był telefon interwencyjny, obsługiwany przez delegaturę kuratorium w Nowym Targu. Odebrano ponad 100 połączeń, w 22 przypadkach podjęto interwencję.
Małopolskie Kuratorium Oświaty nie wydało zezwolenia na działalność aż 170 placówkom, w których miały wypoczywać dzieci. Głównie ze względu na braki formalne a także brak programu kolonii czy obozu. Organizatorzy zostali wezwani do uzupełnienia dokumentacji, ale się z tego nie wywiązali. Zdaniem kuratorium, nie wydanie pozwoleń dla tak dużej liczby placówek wynika ze słabego przygotowania organizatorów do prowadzenia kolonii. Wizytatorzy zwracają też uwagę na nierzetelność ze strony wielu organizatorów w przekazywaniu informacji o warunkach mieszkalnych. Kuratorium uważa również, że w akcji letniej bierze udział zbyt mało dzieci niepełnosprawnych.

Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, po śmiertelnym wypadku na kolonii w Szczawniku zarządził nadzwyczajne kontrole w małopolskich ośrodkach kolonijnych.
Kontrole, na zlecenie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, prowadzone były przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego, którzy sprawdzali stan obiektów sportowych oraz otoczenia.
Przeprowadzono kontrole 214 placówek, w których wypoczywały dzieci. W 32 stwierdzono uchybienia. Organy nadzoru budowlanego sprawdzały również w czasie wakacji stan placów zabaw. Skontrolowano 526 obiektów. W 31 stwierdzono nieprawidłowości, m.in. uszkodzone szczeble drabinek, brak drewnianych elementów urządzeń do zabawy, brak barierek, niestabilnie osadzone huśtawki.
MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj