PONAD 45 MLN DLA MAŁOPOLSKI
2008-09-04
Ponad 45 mln otrzymało 58 małopolskich gmin i 9 powiatów na usuwanie zniszczeń po lipcowej powodzi. W czwartek (4 września) Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski oraz Józef Warkocz, Radca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczyli kolejne promesy, czyli zapewnienia o przyznaniu pieniędzy.

Samorządy dostały dziś 4 mln 950 tys. zł dla 13 gmin i 1 powiatu na odbudowę zniszczeń w infrastrukturze komunalnej, m.in. na odbudowę mostów, kanalizacji, nawierzchni dróg. Środki te pochodzą z rezerw celowych budżetu państwa. Pieniądze otrzymały m.in. gminy: Biecz, Dobra, Koniusza, Limanowa, Łapsze Niżne. Są to gminy, które wcześniej nie dostały środków na usuwanie szkód wyrządzonych przez lipcową powódź, a straty w tych gminach oszacowano w większości na ponad 1 mln zł.

Przypomnijmy: Pierwsze, prawie 20 mln małopolskie gminy i powiaty otrzymały 28 lipca, kolejne ponad 20 mln – 25 sierpnia. Razem, Małopolska otrzymała ponad 45 mln zł.

Zniszczenia spowodowane gwałtownymi ulewami i przyborem rzek w Małopolsce oszacowały komisje Wojewody, które zweryfikowały 92 jednostki samorządu terytorialnego. Największe straty oszacowano m.in. w powiatach: nowotarskim – ponad 48 mln, nowosądeckim – ponad 14 mln oraz gorlickim - ponad 11 mln.

Łącznie, w 2008 roku województwo małopolskie otrzymało 5 transz promes na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W sumie Małopolska dostała ponad 180 mln zł. dla 114 gmin i 13 powiatów.
Wojewoda Miller Promesy 04 września 2008
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj