KOLEJNE 20 MLN DLA MAŁOPOLSKI NA STRATY PO POWODZI
2008-08-25
25 sierpnia (poniedziałek) 41 małopolskich gmin i 7 powiatów otrzymało z rąk Jerzego Millera, Wojewody Małopolskiego oraz Józefa Warkocza, Radcy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji promesy, czyli zapewnienia o przyznaniu pieniędzy. Samorządy dostały 20 mln 760 tys. zł na usuwanie strat po lipcowej powodzi. Środki te pochodzą z rezerw celowych budżetu państwa.

To już kolejne pieniądze, które otrzymała Małopolska na usuwanie zniszczeń po powodzi. Wcześniej, środki w wysokości prawie 20 mln zł. małopolskie gminy otrzymały 28 lipca. Razem, ponad 40 mln przeznaczonych zostanie na odbudowę zniszczeń w infrastrukturze komunalnej, m.in. na odbudowę mostów, kanalizacji, nawierzchni dróg.

Cały czas komisje powołane przez Wojewodę dokonują weryfikacji szacunków strat, przedstawionych przez samorządy. Zniszczenia spowodowane gwałtownymi ulewami i przyborem rzek w Małopolsce oszacowano na ok. 200 mln zł. Do tej pory komisje zweryfikowały 91 jednostek samorządu terytorialnego. Do zweryfikowania pozostał jedynie Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Do końca tego tygodnia komisje zakończą prace i sporządzą zbiorcze zestawienie strat z całego województwa małopolskiego.

Łącznie, w 2008 roku województwo małopolskie otrzymało 4 transze promes na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W sumie Małopolska dostała około 176 mln zł. dla 113 gmin i 13 powiatów.
promesy_Miller_25 sierpnia_4 transza
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj