KANALIZACJA W CAŁEJ MAŁOPOLSCE
2008-08-22
W piątek (22 sierpnia) o godz. 11:00 w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski podpisał porozumienie ze Spółką VEOLIA Woda, która bezpłatnie pomoże małopolskim gminom w usprawnieniu gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Porozumienie zostało zawarte dzięki inicjatywie i staraniom Wojewody.

W Małopolsce wciąż jest 17 gmin, które nie mają sieci wodno-kanalizacyjnej. Wiele jest też gmin, w których ta sieć wymaga modernizacji. Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski zaproponował wspólne rozwiązanie dla tych gmin i wyznaczył teren, na którym powinien funkcjonować system kanalizacji zbiorczej. Wojewoda wytypował gminy, na terenie których będą prowadzone prace doradcze mające na celu usprawnienie gospodarki wodno – ściekowej w województwie.

Chęć współpracy wyraziły gminy: Dobczyce, Gdów, Trzciana, Szczurowa, Biskupice, Raciechowice, Łapanów, Żegocina, Lipnica Murowana, Drwinia, gmina i miasto Bochnia, Rzezawa, Kłaj, Dobra, Nowy Wiśnicz oraz miasto Wieliczka.

Do współpracy z gminami Wojewoda zaprosił Spółkę VEOLIA Woda, która w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego pomoże gminom w przygotowaniu propozycji rozwiązań systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Przygotuje rozwiązania techniczne, które pomogą samorządom gminnym w opracowaniu planu rozwoju oraz modernizacji sieci urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie objętym współpracą. Działania te mają być przykładem dla tworzenia kolejnych tego typu rozwiązań w województwie małopolskim.

VEOLIA Woda Spółka z o.o. z Warszawy jest liderem wśród firm świadczących usługi w zakresie m.in.: oczyszczania wody. Jest także jednym z największych na świecie projektantów rozwiązań technologicznych i budowlanych dla potrzeb usług związanych z wodą.
veolia miller
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj