ZMIANA ORGANIZACJI MAŁOPOLSKIEGO KURATORIUM OŚWIATY
2008-08-21
Artur Dzigański, nowy Małopolski Kurator Oświaty wprowadził zmiany w organizacji kuratorium. Odwołał również Andrzeja Markiewicza, dotychczasowego II Wicekuratora, który odszedl na emeryturę. Agata Szuta, I Wicekurator pozostaje na stanowisku.

Zmiany organizacyjne mają na celu usprawnienie nadzoru merytorycznego oraz uzyskanie optymalnych rozwiązań organizacyjnych.
W dotychczasowym Wydziale Kształcenia Ogólnego i Specjalnego, którego nazwę zmieniono na: Wydział Nadzoru Kształcenia Ogólnego i Specjalnego, zlikwidowano Oddział Szkół i Placówek Niepublicznych, w miejsce którego utworzono Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Szkół i Placówek Niepublicznych, bezpośrednio podległe Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty.
W związku z coraz większą liczbą szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, utworzenie Samodzielnego Stanowiska Pracy do Spraw Szkół i Placówek Niepublicznych pozwoli na sprawniejszą realizację zadań, związanych z funkcjonowaniem tego typu placówek, np. kontroli spełniania wymogów, określonych w ustawie o systemie oświaty.
W Wydziale Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego, którego nazwę zmieniono na: Wydział Nadzoru Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego, zlikwidowano Oddział Doskonalenia Nauczycieli, a jego zadania przeniesiono do Wydziału Kadr i Strategii Edukacyjnej (poprzednia nazwa: Wydział Kadr i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli), do Oddziału Doskonalenia Nauczycieli i Awansu Zawodowego.
W Wydziale Organizacji i Analiz, którego nazwę zmieniono na: Wydział Organizacyjno-Administracyjny, zlikwidowano Oddział Analiz, a jego zadania przeniesiono do Wydziału Kadr i Strategii Edukacyjnej, do Oddziału Informacji Oświatowej i Analiz.
Zadania te w sposób merytoryczny i organizacyjny wpisują się bardzo mocno w zadania Wydziału Kadr i Strategii Edukacyjnej. Proponowana zmiana przyczyni się do usprawnienia pracy Wydziału, jak również pozwoli na lepsze wykorzystanie danych pozyskiwanych do Systemu Informacji Oświatowej.
Skraca to także drogę bezpośredniego kontaktu ze szkołą i placówką oświatową oraz ułatwia nadzorowanie pracy wizytatorów Kuratorium, a tym samym zwiększa jej efektywność.
W wydziałach zlikwidowano stanowiska zastępców dyrektorów - pracą wydziałów kierują dyrektorzy według zasady jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za wyniki pracy wydziału.
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj