KOLONIE KONTROLOWANE
2008-08-01
W ciągu ostatnich dwóch tygodni wizytatorzy Małopolskiego Kuratorium Oświaty przeprowadzili 112 kontroli w ośrodkach kolonijnych. Inspekcja Nadzoru Budowlanego przeprowadziła 125 kontroli.

Wizytatorzy stwierdzali przede wszystkim uchybienia w dokumentacji, np. brakowało planów pracy wychowawczej, a w 9 przypadkach brakowalo tzw. kart kwalifikacyjnych uczestników kolonii - w takich kartach zapisane są wszystkie istotne informacje o dzieciach, także o stanie zdrowia.

Kuratorium miało też w 12 przypadkach zastrzeżenia do kwalifikacji kadry opiekuńczej. W niektórych sytuacjach opiekunowie nie mieli przy sobie dokumentów, które potwierdzały ich kwalifikacje. Część kierowników kolonii nie była w stanie wylegitymować się trzyletnim stażem pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Nie stwierdzono poważnych uchybień, zagrażających zdrowiu czy życiu dzieci. W 30 przypadkach wizytatorzy mieli jednak zastrzeżenia do opieki nad dziećmi (np. liczebność grup była zbyt duża, wycieczki były zbyt forsowne, brakowało też właściwej opieki medycznej).

W sumie, od początku wakacji (od 23 czerwca) Małopolskie Kuratorium Oświaty przeprowadziło 230 kontroli (w tym 112 od 15 lipca), podczas których wydano 95 zaleceń (55 od 15 lipca)

Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski w połowie lipca, po śmiertelnym wypadku kolonisty na boisku sportowym, zarządził nadzwyczajne kontrole obiektów sportowych i placów zabaw przez inspektorów nadzoru budowlanego. Inspektorzy przeprowadzili do tej pory 125 kontroli. Nieprawidłowości nie stwierdzono w następujących powiatach: brzeskim, chrzanowskim, gorlickim, krakowskim i w Krakowie, limanowskim, nowosądeckim, olkuskim, oświęcimskim, tarnowskim i w Tarnowie, wadowickim. Nieprawidłowosci stwierdzono w powiatach: bocheńskim, dąbrowskim, miechowskim, myślenickim, wielickim, Nowym Sączu, Nowym Targu.

Nieprawidłowości, które stwierdzono, wynikały głównie ze zniszczenia obiektów sportowych - inspektorzy zauważyli m.in. skorodowane elementy metalowe, brak elementów zabezpieczających, połamane barierki, niestabilnie osadzone huśtawki, brak stopni w drabinkach przy zjeżdżalniach, zniszczone tablice do gry w koszykówkę zły stan techniczny nawierzchni. Inspektorzy wyznaczyli terminy usunięcia usterek - w większości przypadków usterki już zostały usunięte.

Kontrole będą trwały do końca wakacji.

Do końca sierpnia czynny jest całodobowy telefon interwencyjny Małopolskiego Kuratorium Oświaty 0-663-906-106.

Do tej pory odebrano blisko 90 telefonów. Najczęściej rodzice pytali o kwalifikacje kadry oraz sprawdzali, czy kolonia została zgłoszona do kuratorium.
MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj