POSIEDZENIE REKTORÓW
2008-06-10
11 czerwca Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski wziął udział w posiedzeniu Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

Spotkanie odbyło się w Collegium Maius UJ w Krakowie.

W trakcie posiedzenia przeprowadzone zostały wybory władz Kolegium na kadencję 2008-2012. Ponadto wybrani zostani laureaci nagrody Phil Epistemoni, przyznawanej dziennikarzom i publicystom popularyzującym problemy nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Omówione zostały również wyniki ankiety studentów na temat warunków zakwaterowania w Krakowie.

Kolegium Rektorów reprezentuje wspólne interesy szkół wyższych w Krakowie oraz współdziała ze środowiskiem naukowym i kulturalnym Krakowa.

W skład Kolegium wchodzą rektorzy krakowskich państwowych szkół wyższych, reprezentanci wojewody małopolskiego, prezydenta miasta, Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Collegium Medicum UJ, oraz studentów.
Collegium Maius UJ
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj