INWESTYCJE W OŚWIĘCIMIU URATOWANE
2008-05-08
    Z inicjatywy Jerzego Millera, Wojewody Małopolskiego, udało się doprowadzić do porozumienia w sprawie Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Miasto Oświęcim zajmie się odnową i adaptacją historycznych budynków przy ul. Kolbego, a gmina Oświęcim wybuduje główny parking dla zwiedzających KL Birkenau oraz drogę na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Inwestycje te dojdą do skutku dzięki podjętej 29 kwietnia uchwale Rady Ministrów, która zmieniła wcześniejsze zapisy na ten temat. Zgodnie z poprzednią uchwałą z lipca ub. roku zadania w ramach III etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego miało realizować Muzeum. Okazało się jednak, że nie dysponuje ono wyspecjalizowanymi służbami, które byłyby w stanie poradzić sobie z tymi inwestycjami.

Jerzy Miller, starając się znaleźć wyjście z tej trudnej sytuacji, zorganizował spotkania m.in. z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, władzami Miasta i Gminy Oświęcim oraz z dyrekcją Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Podczas tych spotkań udało się uzyskać porozumienie.

Uchwała Rady Ministrów z 29 kwietnia przekazała zadania, którymi nie mogło zająć się Muzeum, miastu oraz gminie Oświęcim. Rada Ministrów podjęła też decyzję o przeniesieniu na rok 2009 pieniędzy niewykorzystanych w 2007 roku.

Jeszcze w maju br. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim zawarte zostanie porozumienie, dzięki któremu Miasto Oświęcim będzie mogło włączyć się do realizacji III etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Porozumienie zawarte będzie pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodą Małopolskim oraz Prezydentem Oświęcimia. W przypadku gminy Oświęcim konieczny jest tylko aneks do porozumienia, które zawarte zostało we wrześniu 2007 roku. Dokumenty te precyzyjnie określą rolę każdego z sygnatariuszy oraz szczegółowy harmonogram prac.

Jerzy Miller podkreśla, że będzie dbał o sprawną realizację programu i nadzorował jego przebieg.
Auschwitz
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj