Koronawirus a domy pomocy społecznej
2020-04-16

Domy pomocy społecznej aktualnie są przedmiotem naszej szczególnej uwagi. Sytuacja w nich jest na bieżąco monitorowana (codzienny raport), a zebrane informacje przekazywane są do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Poza Domem Pomocy Społecznej w Bochni w innych DPS-ach na terenie Małopolski dotychczas nie doszło do zakażenia mieszkańców czy personelu. DPS w Bochni składa się z dwóch części: dla osób w podeszłym wieku i przewlekle psychicznie chorych. W części dla osób w podeszłym wieku zakażenie potwierdzono u jednego spośród 85 mieszkańców oraz 1 osoby z personelu. W części dla osób przewlekle psychicznie chorych zakażenie potwierdzono u 25 spośród 66 mieszkańców i 15 osób z personelu.  Wszyscy zakażeni mieszkańcy są aktualnie hospitalizowani.

Gdy otrzymaliśmy informację o sytuacji w Bochni, na bieżąco udzielaliśmy placówce wsparcia, konsultując i koordynując dalsze kroki – w uzgodnieniu zarówno ze starostą bocheńskim, jak i z dyrektorem szpitala jednoimiennego, małopolskim inspektorem sanitarnym czy dyrekcją Oddziału Małopolskiego NFZ. Cały czas w kontakcie z dyrekcją placówki był dyrektor Wydziału Polityki Społecznej. Temat omawiany był na wideokonferencjach, jak i w ramach rozmów telefonicznych. Ustalenia, które koordynowaliśmy, dotyczyły opieki medycznej nad pacjentami, co było przedmiotem działań NFZ (w wyniku działań NFZ w dniach 10-11 kwietnia dodatkowe konsultacje lekarskie zapewnił lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, a pielęgniarka POZ wsparła DPS przy organizowaniu wydawania leków. W kolejnych dniach wsparcie zapewniało ponadto 3 opiekunów medycznych), samych badań laboratoryjnych (zrealizowania ich w możliwie najkrótszym czasie), decyzji co do hospitalizacji (rozważane były także inne scenariusze, w tym związane z reorganizacją obiektu; specjaliści ze Szpitala Uniwersyteckiego przed podjęciem decyzji o hospitalizacji wizytowali DPS i poddawali bezpośredniej ocenie stan podopiecznych oraz możliwości specjalistycznego zabezpieczenia ich w Szpitalu). Rozważane były także działania związane z wydaniem przez Wojewodę skierowań do pracy w ośrodku (ponieważ zgłosili się wolontariusze, nie były one konieczne). Sytuacja monitorowana  jest oczywiście w dalszym ciągu.

Wojewoda Małopolski przekazał wszystkim domom pomocy społecznej środki dezynfekujące pozyskane w ramach otrzymanej darowizny z Fundacji KGHM Polska oraz z Agencji Rezerw Materiałowych (łącznie 583 szt. płynu w pojemnikach 5 l). Dom Pomocy Społecznej w Bochni otrzymał oprócz 70 l płynu 500 sztuk maseczek.
9 kwietnia 2020 r. rozdysponowaliśmy wśród domów pomocy społecznej województwa małopolskiego 38 400 sztuk rękawiczek, 29 850 sztuk maseczek i 645 l płynu dezynfekującego. Poinformowaliśmy jednostki prowadzące lub zlecające prowadzenie domów pomocy społecznej o możliwości odbioru środków od 10 kwietnia 2020r. Dla DPS-u w Bochni przeznaczyliśmy 2800 sztuk rękawiczek, 2000 maseczek, 17 opakowań płynu do dezynfekcji rąk (po 5 l).
11 kwietnia dla DPS w Bochni przekazaliśmy ponadto: kombinezony ochronne – 50 szt., maski chirurgiczne trójwarstwowe – 500 szt., półmaski FFP2 – 100 szt., gogle – 10 szt., rękawice chirurgiczne 2000 szt., ochraniacze na obuwie – 100 par.
15 kwietnia dla DPS w Bochni przekazaliśmy również 30 sztuk masek z filtrem ffp3.

W ich dostarczaniu wspiera nas Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego. Jak podkreśla małopolski inspektor transportu drogowego Paweł Kucharczyk, 10 samochodów, którymi dysponuje WITD w kilku oddziałach w naszym województwie, bez problemu będzie w stanie dostarczyć zaopatrzenie do ponad 90 małopolskich DPS-ów.

Dodatkowe środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki) i płyny dezynfekujące będą na bieżąco przekazywane jednostkom w ramach kolejnych dostaw.

Obecnie Domy Pomocy Społecznej nie zgłaszają problemów z zapewnieniem ciągłości opieki. Potrzeby w zakresie zapewnienia środków ochrony osobistej monitorowane są na bieżąco, a informacja o posiadanych środkach i możliwości ich odbioru przekazywana jest niezwłocznie.

Wojewoda Małopolski nie wydawał dotychczas skierowań do pracy w żadnym ośrodku tego typu. Wojewoda wydał natomiast polecenie Nr 38/2020 z 10 kwietnia 2020 r., na mocy którego wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i gmin oraz starostowie są zobowiązani udzielić natychmiastowego wsparcia kadrowego DPS-om w zakresie pracy zespołów opiekuńczo-terapeutycznych – w tym w oparciu o kadry placówek dziennych, takich jak dziennych domów i klubów seniora oraz środowiskowe domy samopomocy. Poleceniem Wojewody Małopolskiego z 11 marca 2020 r. Nr 2/2020 (zmienionym poleceniem z 24 marca 2020 r. Nr 16/2020) została zawieszona do odwołania działalność placówek dziennych. W związku z tym jest uzasadnione, aby ich pracownicy zostali skierowani (w razie takiej potrzeby) do pracy w domach pomocy społecznej. W poleceniu określiliśmy zasady ustalania potrzeb i udzielania wsparcia.

Oczywiście ogromne znaczenie w przypadku DPS-ów ma profilaktyka. Wiele placówek we własnym zakresie podjęło stosowne działania, wyłączające możliwość odwiedzin. Jednym z działań, które zamierzamy aktualnie zintensyfikować, są profilaktyczne testy w takich placówkach jak DPS-y. Wydawaliśmy też rekomendacje, które miały właśnie taki – profilaktyczny – wymiar.

Pismem z 12 marca 2020 r. przekazaliśmy rekomendacje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące domów pomocy społecznej, w tym:
- zakazu odwiedzin w domach pomocy społecznej,
- zakazu wyjść na zewnątrz, poza spacerami do ogrodu,
- odwołania zaplanowanych imprez okolicznościowych, zaprzestanie organizowania wyjść, wycieczek.

Pismem z 28 marca 2020 r. przekazaliśmy kolejne rekomendacje dotyczące:
- umieszczania osób w domach wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach,
-  z uwagi na wysokie ryzyko pojawienia się zakażenia w domach pomocy społecznej związane z personelem, w tym z zatrudnionymi pielęgniarkami pracującymi w kilku placówkach –  podjęcia działań służących ograniczeniu takiego ryzyka.

Pismem z 29 marca 2020 r przekazaliśmy rekomendacje do jednostek samorządu terytorialnego, w tym dotyczące:
- skierowania kadry z placówek, których działalność jest zawieszona, do domów pomocy społecznej, w których występują problemy kadrowe ze sprawowaniem opieki nad mieszkańcami, w celu ich wsparcia,
- oddelegowanie personelu spoza zespołu opiekuńczo-terapeutycznego do wspomagania opieki nad mieszkańcami domów pomocy społecznej.

Pismem z 1 kwietnia 2020 r. przekazaliśmy również wskazówki Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

20200416 DPS-y 20200416 DPS-y 20200416 DPS-y 20200416 DPS-y 20200416 DPS-y 20200420 ITD DPS 20200420 ITD DPS 20200420 ITD DPS 20200420 ITD DPS 20200420 ITD DPS
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj