Wokół sprawy działek przy ul. Wybickiego w Krakowie
2019-11-03

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Pytania będą dotyczyć działek nr 201/2, 201/3 obr. 44 Krowodrza przy ul. Wybickiego w Krakowie, gdzie znajdował się dom handlowy „Gigant”.
Działka nr 201/2 obr. 44 Krowodrza stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym spółki KARGEP Sp. z o.o. sp.k. natomiast działka 201/3 obr. 44 Krowodrza stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym spółki DOMAR MAŁOPOLSKA s.a.


Od lat na tych gruntach nie są realizowane żadne inwestycje.
Czy MUW rozważał wypowiedzenia użytkowania wieczystego wyżej wymienionym spółkom? Jeśli nie, dlaczego i czy może rozważa, a jeśli tak, dlaczego?
Czy MUW ma jakiś pomysł bądź koncepcję na zagospodarowanie tego terenu, a jeśli tak, proszę o ich szczegóły i potencjalną datę i kwotę ich realizacji.


Oto nasza odpowiedź:
Zgodnie z  art. 11 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów tej ustawy oraz odrębnych ustaw)  jest starosta (w przypadku miast na prawach powiatu – prezydent miasta), wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej. W przypadku nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie Krakowa reprezentantem Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami jest zatem Prezydent Miasta Krakowa.


20190806 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj