W sprawie kontroli w Valeo w Skawinie
2019-09-16

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Przesyłam pytania dotyczące kontroli w Valeo. Skawiński Alarm Smogowy od dwóch lat zabiega o kontrolę w tej firmie, twierdzą, że zatruwa ona środowisko. W końcu kontrola zostanie przeprowadzona, ale przez firmę zewnętrzną, którą wybierze Valeo. Chciałem zapytać zatem czy wojewoda małopolski będzie zabiegać, aby taką samą kontrolę przeprowadził WIOŚ?

Oto nasza odpowiedź:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, świadomy uciążliwości zakładów z terenu Skawiny, przeprowadził w latach 2016-2019 5 kontroli terenowych w zakładach: Valeo Autosystemy Sp. z o.o. Systemy Chłodzenia Silnika oraz Valeo Autosystemy Sp. z o.o. Systemy Wycieraczek zlokalizowanych przy ul. Przemysłowej 3 w Skawinie. Ponadto, oprócz kontroli przeprowadzonych w terenie, Inspektorat przeprowadził w tych zakładach 7 kontroli dokumentacyjnych opartych o wyniki badań przedstawione przez te firmy.
Zgodnie z art. 237 ustawy Prawo ochrony środowiska razie stwierdzenia okoliczności wskazujących  na  możliwość negatywnego  oddziaływania  instalacji  na środowisko, organ ochrony środowiska (starosta/marszałek) w drodze decyzji zobowiązuje prowadzącego instalację  do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego.
W przypadku firmy Valeo Autosystemy Sp. z o.o. Systemy Chłodzenia Silnika emisja substancji złowonnych oraz emisja hałasu stanowiły podstawę dla Starosty Krakowskiego do nałożenia obowiązku wykonania takiego przeglądu przez firmę.
W decyzji tej organ może ograniczyć zakres przeglądu ekologicznego, wskazać metody badań i studiów.

201901015 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj