Obwieszczenie z 31 stycznia 2020 roku
2019-07-15
Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Uprzejmie prosimy o korektę albo wyprowadzenie z błędu.
W treści opublikowanego tutaj obwieszczenia jest wskazany termin na usunięcie nieprawidłowości w projekcie budowlanym i jest to 31 stycznia ale 2019 r.
Czy to poprawna data? Czy należy podawać 31 stycznia 2020 r.?
https://bip.malopolska.pl/muw,a,1634722,obwieszczenie-wojewoda-malopolski-zawiadamia-ze-zostalo-wszczete-postepowanie-administracyjne-w-spra.html 
Obwieszczenie: WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że: zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz zostało wydane w dniu 11 lipca 2019 r., postanowienie Wojewody Małopolskiego znak: WI-XI.7820.1.23.2019.AP o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym.Oto nasza odpowiedź:
Wyjaśniam, że prawidłową  datą, która powinna być wskazana w obwieszczeniu,  jest 31 stycznia 2020 r. Obwieszczenie zostało skorygowane w tym zakresie  i ponownie udostępnione do publikacji.
W postanowieniu, którego dotyczyło obwieszczenie, data została wpisana prawidłowo, zatem korekty wymagała wyłącznie treść samego obwieszczenia.
Dziękujemy za zwrócenie uwagi.

20190520 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj