Wokół Funduszu Dróg Samorządowych
2019-06-28

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Proszę o informacje dotyczące Funduszu Dróg Samorządowych, a konkretnie naboru, który rozpoczął się w 2018 r.
Zgodnie z zapisami ustawy, wojewodowie sporządzają listę wniosków, które rekomendują do dofinansowania i przesyłają do ministerstwa infrastruktury. Ustawa daje jednak uprawnienia Prezesowi Rady Ministrów do dokonania zmian i ostatecznego zatwierdzenia listy zadań, które otrzymają dofinansowanie.
Proszę zatem o informacje, czy na ostatecznej liście zatwierdzonej przez premiera, doszło do zmian w porównaniu z listą rekomendowanych przez wojewodę zadań. A konkretnie: które zostały skreślone/przeniesione na listę rezerwową, a które się w niej znalazły bądź zostały przesunięte „w górę” na listę podstawową.


Oto nasza odpowiedź:
1) Zadania powiatowe:
Na listę podstawową z listy rezerwowej wprowadzono zadanie Powiatu Olkuskiego pn.: "Przebudowa ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Bolesław DP 1068K w km od 0+000,00 do 0+936,00 oraz DP 1071K w km od 0+000,00 do 1+672,40".
2) Zadania gminne:
Na listę podstawową z listy rezerwowej wprowadzono zadanie Gminy Wielka Wieś pn.: Remont drogi gminnej nr 601449 K (działka nr 108) - ul. Orlich Gniazd, na odcinku 1260 mb, od km 0+194,00 do km 1+454,00, w miejscowości Giebułtów, Gmina Wielka; Miasta Limanowa pn.: "Budowa drogi łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Kusocińskiego wzdłuż przedszkola nr 2 w km 0+005,35-0+090 w Limanowej"; Gminy Myślenice pn.: "Remont drogi gminnej nr K 540269 na działkach nr 1752 i 1753 w miejscowości Krzyszkowice w km 1+126,00 do 2+100,00"; Gminy Krynica Zdrój pn.: "Rozbudowa drogi gminnej nr 291559K ul. Halnej w Krynicy-Zdroju w km 0+361-0+580".

Żadne z zadań powiatowych i zadań gminnych objętych listą podstawową nie zostało skreślone/przeniesione na listę rezerwową.

20190520 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj