Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Małopolskiego
2019-06-06

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Uprzejmie proszę o następujące dane statystyczne:
1. Jaka była w 2018 r. oraz w 2019 r. (w przypadku 2019 r. możliwie najbardziej aktualne dane) liczba uchwał jednostek samorządu terytorialnego (JST) przekazanych do nadzoru wojewody?
2. Wobec ilu z tych uchwał JST wojewoda stwierdził ich nieważność (również w rozbiciu na 2018 oraz w 2019 rok)?
3. Ile uchwał (w rozbiciu na 2018 i 2019 r.) wojewoda zaskarżył do sądu administracyjnego?


Oto nasza odpowiedź:

1. Liczba uchwał jednostek samorządu terytorialnego (JST) przekazanych do nadzoru Wojewody wynosiła:
- 2018 rok – 18520
- 2019 rok – 7510
2. Wojewoda stwierdził nieważność wobec: 23 uchwał JST w roku 2018 oraz wobec 21 uchwał w roku bieżącym (2019)
3. Do sądu administracyjnego zaskarżonych zostało:
- 2018 rok – 19 uchwał JST
- 2019 rok 24 uchwały JST.

20190520 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj