Wokół inwestycji drogowej w Bielanach
2019-03-21

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Zatelefonował do nas słuchacz , który mieszka przy przebudowywanej drodze wojewódzkiej 948 na odcinku Oświęcim - Kęty. Ma on zastrzeżenia do tego, że do tej pory nikt nie zgłosił się do mieszkańców Bielan w sprawie ewentualnego wykupu gruntu lub odszkodowania za pomniejszenie wartości nieruchomości. Poproszę o komentarz w tej sprawie i informację kiedy przedstawiciele Urzędu zapukają do drzwi mieszkańców Bielan.


Oto nasza odpowiedź:

Sprawa dotyczy inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 948 od km 2+816,50 odc. 040 do km 0+050 odc.050 wraz z budową skrzyżowania typu rondo w miejscu istniejącego skrzyżowania zwykłego z drogą powiatową nr 1863K – ul. Na Włosień (wlot wschodni ronda) i ul. Główna (wlot zachodni ronda) w m. Bielany, gmina Kęty, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, w ramach zadania „Rozbudowa DW 948 Oświęcim – Kęty oraz DW 949 w m. Osiek”, dla której zezwolenie na realizację Wojewoda Małopolski wydał decyzją z 7 marca 2019 r. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Stan postępowania odszkodowawczego na 22 marca br.:
•       postanowieniem z 21 marca br. powołano biegłego rzeczoznawcę majątkowego,
•       biegły otrzymał materiały do wyceny – czas na wykonanie zlecenia 3 tygodnie od daty powołania,
•       do właścicieli nieruchomości objętych tą inwestycją wysłano 21 marca br. zawiadomienia o wszczęciu postępowania odszkodowawczego.
20190320 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj