Liczba osób, które uzyskały obywatelstwo polskie w 2018 r.
2019-02-20

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Chciałbym dowiedzieć się, czy istnieje informacja ile osób w Małopolsce otrzymało obywatelstwo polskie w 2018 roku + ile z nich było obywateli Ukrainy?

Oto nasza odpowiedź:

W aktualnym stanie prawnym istnieje kilka trybów uzyskania obywatelstwa polskiego. Są to w szczególności:
1)    nadanie obywatelstwa polskiego w drodze postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – na wniosek cudzoziemca składany do właściwego wojewody (art. 18-29 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim, t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1829),
2)    nabycie obywatelstwa polskiego  - na wniosek cudzoziemca - w drodze wydawanej przez właściwego wojewodę decyzji:
•    o uznaniu za obywatela polskiego (art. 30-37 cytowanej ustawy o obywatelstwie polskim);
•    o uznaniu za repatrianta (art. 16 ustawy z 9 listopada 2000 r. o repatriacji, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 609 z późn. zm.).

W wszystkich przypadkach o właściwości miejscowej wojewody przyjmującego wniosek decyduje miejsce zamieszkania cudzoziemca.

W 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzył pozytywnie 117 wniosków o nadanie obywatelstwa polskiego, złożonych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego które objęły łącznie 136 osób (wnioskodawcy + małoletnie dzieci). We wskazanej liczbie mieści się 75 wniosków obywateli Ukrainy obejmujących łącznie 88 osób.


Z kolei w wyniku decyzji administracyjnych wydanych przez Wojewodę Małopolskiego obywatelstwo polskie nabyło w 2018 r. łącznie 278 osób – w tym 203 obywateli Ukrainy.

Łączna liczba osób w województwie małopolskim, które uzyskały obywatelstwo polskie w 2018 r., wynosi zatem 414, z czego  291 to obywatele  Ukrainy.20190307 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj