Wokół skarg cudzoziemców do WSA
2019-02-12

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Wiem, że coraz częściej cudzoziemcy występują do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w całym kraju przeciwko wojewodom za opieszałość w rozpatrywaniu ich spraw. Chodzi głównie o długi czas oczekiwania na zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (przewlekłość działania wojewodów w tym zakresie).

W związku z tym moje pytania:

- czy Wojewoda Małopolski był uczestnikiem takich spraw przed WSA? - jeśli tak, to ile? jakie?
- czy były wyroki w tego typu sprawach? jakie? (będę wdzięczna za kilka przykładów)
- czy WSA przyznał cudzoziemcom w tych sprawach odszkodowania? jeśli tak, to w jakiej wysokości? (czy wojewoda zapłacił/ zapłaci? - z jakich środków?).


 Oto nasza odpowiedź:

1.       11 spraw przed WSA w Krakowie ze skarg cudzoziemców na bezczynność i przewlekłość postępowania administracyjnego prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego w przedmiocie legalizacji pobytu: na chwilę obecną WSA w Krakowie rozpatrzył 6 spraw.

2.      WSA w Krakowie w 2 sprawach nie przyznał zadośćuczynienia pieniężnego, przyznał natomiast cudzoziemcom zadośćuczynienie pieniężne od organu w 4 sprawach w kwotach:
2 136 zł,
2 136 zł,
1 000 zł,  
2 136 zł.

3.      Tylko 1 wyrok jest prawomocny (bez przyznania od organu na rzecz skarżącego zadośćuczynienia pieniężnego, WSA stwierdził w nim bezczynność i przewlekłość prowadzenia postępowania).

4.      Na obecną chwilę Wojewoda Małopolski wniósł skargi kasacyjne do NSA od 3 wyroków.  

5.      Przykładowe wyroki:
- wyrok WSA w Krakowie z 13 listopada 2018 r. sygn. III SAB/Kr 129/18  (wyrok jest prawomocny),
- wyrok WSA w Krakowie z 14 grudnia 2018 r. sygn. III SAB/Kr 147/18  (wyrok nie  jest prawomocny).
20190214 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj