Wokół Państwowego Ratownictwa Medycznego
2019-01-26

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Mam pytania dotyczące upaństwowienia ratownictwa medycznego, które będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2019 r. Jaki procent państwa zespołów wyjazdowych stanowiły niepubliczne zespoły? Jak Państwo się przygotowują do nadchodzących zmian? Czy możecie mieć problemy z tym, by wszystkie zespoły spełniały warunki określone w przepisach?

Oto nasza odpowiedź:

W Małopolsce 19 z 20 dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego to jednostki publiczne posiadające 130 ZRM, natomiast jeden niepubliczny dysponent ZRM posiada tylko cztery ZRM. W kontekście konieczności zastąpienia niepublicznych ZRM przez publiczne podmioty zostaną podjęte stosowne działania. Wojewoda, zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, wskazuje miejsce stacjonowania rodzaj i liczbę ZRM na terenie województwa. Świadczeniodawców wyłania natomiast w ramach konkursu ofert Narodowy Fundusz Zdrowia, na podstawie Planu PRM. Konkurs ogłoszony przez NFZ określa standardy, które musi spełnić ZRM.

Otrzymaliśmy kolejne pytanie:

Ale jakie to będą „stosowane działania”. Co Państwo zamierzają zrobić by uzupełnić te cztery zespoły?

Przekazaliśmy następującą odpowiedź:

 „Świadczeniodawców wyłania w ramach konkursu ofert Narodowy Fundusz Zdrowia, na podstawie Planu PRM. Konkurs ogłoszony przez NFZ określa standardy, które musi spełnić ZRM”.  Innymi słowy, podmioty, które przystępują do konkursu, winny spełniać określone standardy, przy czym prowadzone przez te podmioty ewentualne działania reorganizacyjne czy wypracowywanie kształtu konsorcjum, które przystępuje do konkursu – nie należą do kompetencji wojewody. Rolą wojewody jest – jak podaliśmy wcześniej – wskazać miejsce stacjonowania, rodzaj i liczbę ZRM na terenie województwa.

20190214 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj