Skarga na radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego
2019-02-06

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Dzisiaj na dziennik podawczy Urzędu wpłynęła skarga na opieszałe działanie radnych sejmiku wojewódzkiego, którzy do tej pory nie uchwalili regulacji dot. składania projektów obywatelskich. Jakie działanie w tej sprawie podejmie wojewoda? Czy słyszał o tej sprawie?


Oto nasza odpowiedź:

Potwierdzamy,  że 6 lutego 2019 r. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wpłynęła skarga mieszkańca Krakowa na Sejmik Województwa Małopolskiego. W skardze odniesiono się do niepodjęcia przez Sejmik oraz Zarząd Województwa dotychczas (tj. od początku bieżącej kadencji jednostek samorządu terytorialnego) uchwały w sprawie wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Sprawa ta - jak każda tego rodzaju skarga - wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Po uzyskaniu wyjaśnień od organów Województwa możliwe będzie dokonanie pełnej analizy prawnej tego zagadnienia i ostateczne zajęcie stanowiska w sprawie przez Wojewodę Małopolskiego jako organ nadzoru.
20190214 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj