Wokół bezpieczeństwa
2019-01-15
Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe:

Po tragedii, jaka wydarzyła się w Gdańsku, trzeba też postawić pytanie o bezpieczeństwo wojewody.
Czy było lub planowane jest w tej prawie spotkanie służ wojewody?
Jeśli się odbyło, czy zapadły jakieś decyzje, ustalenia?
Czy podczas imprez masowych ktoś czuwa nad bezpieczeństwem wojewody. Czy ma ochronę?
Jeśli nie, to czy zapadną decyzje, żeby taką ochronę wojewodzie zapewnić?
Czy teraz zostaną zmienione procedury bezpieczeństwa dotyczące wojewody?
Czy zmienione zostaną przepisy organizacji imprez tak, żeby były robione zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, co ograniczyłoby możliwość dokonania zbrodni "niemal do zera". Czy zdaniem służb wojewody powinna odbywać się dokładna segregacja osób z upoważnieniami do wejścia w okolice estrady, gdzie można wpuszczać tylko osoby z identyfikatorem. Natomiast na estradę ochrona powinna wpuszczać tylko i wyłącznie osoby wskazane przez kierownika imprezy lub osobę przez niego wyznaczoną?
Czy trzymanie się tej reguły może minimalizować niebezpieczeństwo?


Oto nasza odpowiedź:

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że – jak w każdym tego typu zdarzeniu – konieczna jest dogłębna analiza wszystkich okoliczności przez odpowiednie służby. Wnioski i ewentualne decyzje uzależnione będą od jej wyników.
Natomiast wojewoda nie jest organem, któremu przysługuje ochrona w myśl zapisów ustawy o Służbie Ochrony Państwa z 8 grudnia 2017 r., tym samym nie ma specjalnie przydzielanej ochrony (fizycznej) z racji pełnionej funkcji.
201901015 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj