Wokół systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w powiecie tatrzańskim
2018-11-28
Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Poszukuję informacji, czy wraz ze zbliżającym się rokiem 2019 planowane są zmiany w organizacji i funkcjonowaniu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie Powiatu Tatrzańskiego? Pytałem już o to w maju 2018 roku ale może właśnie wraz z przełomem roku są jakieś plany? Pytanie dotyczy przekwalifikowania całodobowego ZRM „S” na ZRM „P” stacjonującego w Szpitalu Powiatowym w Zakopanem. To ważna informacja dla turystów, którzy zapewne licznie przyjadą na Podhale w okresie świąteczno-noworocznym i później w czasie trwania ferii zimowych.

Oto nasza odpowiedź:

Zmiany dotyczące przekwalifikowania całodobowego ZRM „S” na ZRM „P” stacjonujący w Szpitalu Powiatowym w Zakopanem nie są planowane. Wyjaśnienia dotyczące wniosku Starosty Tatrzańskiego przedstawiliśmy już w poprzednim mailu z maja 2018 r.

Nakreślmy sytuację raz jeszcze.

Wniosek ten – tak jak w każdej takiej sytuacji – poddany został analizie w zakresie możliwości zapewnienia w danej lokalizacji obsady lekarskiej ZRM oraz możliwości finansowych utworzenia dodatkowego ZRM. Zaznaczmy, że analogiczne wnioski o przekwalifikowanie ZRM „S” na ZRM „P” rozpatrywaliśmy pozytywnie tylko w przypadkach, kiedy nie było możliwości zabezpieczenia pełnej obsady lekarza w danym miejscu stacjonowania. W powiecie tatrzańskim nie występował problem z zabezpieczeniem obsady lekarskiej, nie było więc powodu do ograniczania działania specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego. Dlatego też proponowane rozwiązanie nie zostało zaakceptowane przez Wojewodę Małopolskiego.

Przeanalizowaliśmy również możliwości sfinansowania dodatkowego czasowego ZRM, ale Wojewoda Małopolski w budżecie na zadania zespołów ratownictwa medycznego na 2018 rok nie dysponował dodatkowymi środkami, które można by przeznaczyć na sfinansowanie dodatkowego ZRM. Niemniej jednak wniosek ten (o dodatkowy czasowy ZRM z miejscem stacjonowania w gminie Kościelisko) może być dalej brany pod uwagę, jeżeli pojawią się możliwości finansowe. Oczywiście każdorazowo decyzja o utworzeniu nowego ZRM oparta jest na analizach czasu dotarcia ZRM na miejsce zdarzenia na danym obszarze oraz liczby wyjazdów (do ewentualnych zmian wskazywane są propozycje, które w oparciu o ww. analizy zostaną uznane za najbardziej priorytetowe).
20181130informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj