Kontrole dotyczące świadczeń pielęgnacyjnych
2018-11-13
Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Chciałabym uprzejmie się zapytać o kwestię związaną z kontrolami przeprowadzanymi przez pracowników Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w organach właściwych gmin w zakresie świadczeń rodzinnych, przyznawanych na podstawie ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a konkretnie świadczenia pielęgnacyjnego.

Czy w ramach kontroli przeprowadzanych w 2015, 2016, 2017 lub 2018 r. ujawnione zostały przypadki, gdy organy właściwe gmin przyznawały świadczenie pielęgnacyjne w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r. z pominięciem kryterium wieku wynikającego z art 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych, a więc opiekunom osób niepełnosprawnych, u których niepełnosprawność powstała po skończeniu 18 lub 25 lat.

Jeśli tak, to czy mogę prosić o wskazanie:

1 Jakie to były gminy?

2 Czy wydane zostały w stosunku do nich w tym zakresie zalecenia pokontrolne - jakie? Czy musiały zwracać wydane pieniądze z dotacji budżetowej na niewłaściwie przyznane świadczenia pielęgnacyjne?


Oto nasza odpowiedź:

Zgodnie z ustawą z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1952 z późn. zm.) pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przeprowadzają kontrole z realizacji świadczeń rodzinnych, w tym świadczeń pielęgnacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego. Poddana kontroli, wybrana losowo, dokumentacja kontrolna nie ujawniła przypadków ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z pominięciem kryterium, o którym mowa w art. 17b ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Ponadto, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, po zakończeniu czynności kontrolnych, wyniki kontroli są publikowane w zakładce dokumentacja kontroli, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MUW w Krakowie.
20181115 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj