O odszkodowaniach za skutki suszy
2018-10-02
Otrzymaliśmy następujące pytania dotyczące odszkodowań za skutki suszy:

Podobno część z opóźnień wypłat odszkodowań za skutki suszy spowodowana jest przez brak sprawozdań i szacunków strat przesyłanych przez gminy do Urzędów Wojewódzkich. Bardzo proszę o przesłanie mi informacji ile u nas gmin jest poszkodowanych i jakie gminy małopolskie już wysłały Wam sprawozdania, a jakie nie.

Oto nasza odpowiedź:

W 2018 roku w naszym województwie 1005 producentów rolnych z terenu 58 gmin złożyło wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym 644 rolników z terenu 35 gmin zostało poszkodowanych w wyniku wystąpienia suszy rolniczej.

Dwie spośród tych 35 gmin nie przedłożyły do MUW w Krakowie 2 protokołów z szacunku szkód, co dotyczy miasta Tarnowa (1 protokół) i gminy Oświęcim (1 protokół). Należy jednak podkreślić, że szkody w tych miejscowościach wystąpiły w 2 gospodarstwach rybackich, w przypadku których do otrzymania pomocy z ARiMR w wysokości 300 zł na 1 ha stawów nie jest konieczne załączenie protokołów z szacunku szkód sporządzonych przez komisję powołaną przez Wojewodę.

Ponadto 15 protokołów sporządzonych w gminach Radłów (14) i Czernichów (1) zostało odesłanych do korekty w związku z zawartymi w nich błędami merytorycznymi. I właśnie dziś skorygowane protokoły z gminy Radłów oraz protokół z gminy Czernichów wpłynęły.

Wobec powyższego w województwie małopolskim nie powinny występować problemy związane z brakiem sporządzenia stosownych protokołów z szacunku szkód, a tym samym ze składaniem wniosków do ARiMR o udzielenie dotacji.

Jednocześnie informuję, że województwo małopolskie było w najmniejszym stopniu dotknięte skutkami suszy rolniczej spośród wszystkich województw w kraju.
20171220 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj