Wokół obowiązku szczepień
2018-09-25
Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe dotyczące obowiązku szczepień:

Chciałabym spytać o kary nakładane przez urząd za uchylanie się od obowiązku szczepień. Ile zostało ich nałożonych w ostatnich latach? Czy te liczby się zwiększają? W całym kraju rośnie liczba odmów szczepień – czy to przekłada się na liczbę kar w Państwa województwie?

Oto nasza odpowiedź:

1. W latach 2015 do 20 września 2018 wpłynęło do Wojewody Małopolskiego 131 wniosków od państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych wniosków o wszczęcie egzekucji administracyjnej wobec osób uchylających się od poddania dzieci szczepieniom ochronnym.

2. W latach 2015 do 20 września 2018 Wojewoda wydał 100 postanowień o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia.

3. Grzywny są nakładane w wys. 500 zł.

4. W wyniku prowadzenia egzekucji wyegzekwowano zapłatę 25 grzywien, w dwóch przypadkach obowiązek został wykonany.
20171220 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj