Wokół wniosku o odwołanie konserwatora zabytków
2018-08-24
Otrzymaliśmy następujące pytanie dotyczące odwołania Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

Czy Pan Wojewoda podpisał już wniosek minister Gawin w sprawie odwołania Jana Janczykowskiego z funkcji konserwatora zabytków?

Udzieliliśmy następującej odpowiedzi:

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wojewódzkiego konserwatora zabytków odwołuje wojewoda na wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków albo za jego zgodą.
Wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków, Pani Minister Magdalena Gawin, uruchomił zatem tę procedurę i w ubiegłym tygodniu Pan Wojewoda podpisał pismo w sprawie odwołania Pana Jana Janczykowskiego ze stanowiska Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Pismo to zostało wysłane. Jak w przypadku każdego pisma urzędowego, także w odniesieniu do tego dokumentu obowiązują określone zasady doręczenia. Do teraz pismo to nie zostało jeszcze skutecznie doręczone, tzn. nie otrzymaliśmy zwrotnego potwierdzenia odbioru - tym samym skuteczne nie jest też odwołanie.
Natomiast w tym tygodniu wpłynął do Wojewody Małopolskiego wniosek Pana Jana Janczykowskiego o zgodę na przejście na emeryturę. Wniosek ten został dziś przez Pana Wojewodę podpisany.
Jeśli chodzi o wybór nowego konserwatora, to ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określa, że wojewódzkiego konserwatora zabytków powołuje wojewoda na wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków wskazujący kandydata na to stanowisko.
20171220 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj