Rozstrzygnięcie wojewody odnośnie do odwołania inwestora od decyzji odmawiającej udzielenia pozwolenia na budowę
2018-07-26
Nawiązując do pytań, które dotyczyły rozstrzygnięcia wojewody odnośnie odwołania inwestora od decyzji odmawiającej udzielenia pozwolenia na budowę dla budynku wielorodzinnego przy ul. Sławkowskiej 16 w Krakowie (działki 135/1 i 135/2 obręb 1 Śródmieście). Znak sprawy: AU-01-3.6740.1.2998.2017.MBF - przedstawiamy informacje w tej sprawie.

Odwołanie wpłynęło do Urzędu 09.07.2018 r. i było niepodpisane. W dniu 12.07.2018 r. zostało wysłane wezwanie o uzupełnienie podpisu (termin 7 dni od doręczenia). Sprawy są rozpoznawane według kolejności i czas trwania zależy od stopnia ich skomplikowania.
20171220 infor
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj