Informacja na temat pozwolenia na budowę galerii handlowej w Nowym Targu
2018-07-06
W związku z pytaniami dotyczącymi pozwolenia na budowę galerii handlowej w Nowym Targu – przedstawiamy informacje w tej sprawie.

- Czy właściciel firmy może już rozpocząć budowę?
Nie, ponieważ pozwolenie na budowę nie jest jeszcze decyzją ostateczną. Skoro wniesiono odwołanie, to sprawa pozwolenia na budowę nie została zamknięta. Trwa postępowanie wyjaśniające.

- Dlaczego GDDKiA odwołało się od decyzji starosty o wydaniu pozwolenia?
GDDKiA wskazuje w odwołaniu przede wszystkim na kwestię zagrożenia bezpieczeństwa ruchu w związku z budową wspomnianej galerii.

- Czy jakaś decyzja w tej sprawie zapadła?
Nie, trwa postępowanie. Odwołanie wpłynęło 16 kwietnia 2018 r.
Z analizy akt wynika, że nie jest jasne, czy GDDKiA jest stroną w sprawie.
Żeby to wyjaśnić, Wojewoda 11 maja br. zwrócił się do organu I instancji, czyli Starosty Nowotarskiego, o uzupełnienie akt.
Starosta 11 czerwca br. zawnioskował o przesunięcie terminu do 30 sierpnia br., ponieważ część potrzebnych dokumentów nie jest w jego posiadaniu i musi je pozyskać.
Wojewoda dokonał przedłużenia terminu (zgodnie z wnioskiem Starosty) oraz wyznaczył jednocześnie termin rozstrzygnięcia sprawy na 31 października br. Konieczne będzie mianowicie przeanalizowanie przesłanych dokumentów i ocena, czy GDDKiA jest stroną postępowania, a tym samym – czy odwołanie było dopuszczalne.
Jeśli okaże się, że było dopuszczalne, pozwolenie na budowę będzie podlegać ocenie na podstawie przepisów Prawa budowlanego. To oznacza, że postępowanie jest prowadzone merytorycznie od początku.
Jeśli okaże się, że odwołanie nie było dopuszczalne, Wojewoda wyda postanowienie o niedopuszczalności odwołania i nie będzie badał pozwolenia na budowę pod względem merytorycznym.
MUW_INFORMACJA
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj