Wydanie kopii dokumentacji osobowej i płacowej pracownikom zlikwidowanych zakładów pracy, dla których organem założycielskim był Wojewoda


Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przechowuje dokumentację niearchiwalną (min. akta osobowe, dokumentację płacową) zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych, których organem założycielskim był Wojewoda Małopolski oraz wojewodowie krakowski, nowosądecki i tarnowski.

  • Jeżeli nie znają Państwo miejsca przechowywania dokumentacji zlikwidowanego zakładu pracy, proponujemy rozpocząć poszukiwania od wykazu zlikwidowanych przedsiębiorstw, których akta przechowuje Archiwum Zakładowe Urzędu.

  • W przypadku znalezienia przedsiębiorstwa w naszym wykazie, wszelkich informacji o trybie i stanie rozpatrywanych wniosków o wydanie kopii dokumentacji osobowej i płacowej na podstawie jego akt udzielają pracownicy Archiwum Zakładowego.

  • Tryb wydawania kopii dokumentacji osobowej i płacowej dla celów emerytalno - rentowych.

  • Zaświadczenia o pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze.

  • Gdzie można szukać akt innych zlikwidowanych zakładów pracy?

  • Jeżeli pragną Państwo uzyskać dodatkowe informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej.