Patronaty Wojewody Małopolskiego

  • Regulamin przyznawania patronatu honorowego Wojewody Małopolskiego oraz udziału Wojewody Małopolskiego w komitecie honorowym

  • Formularz

  • Logotyp Wojewody Małopolskiego oraz Księga Znaku – Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  • Kontakt