Rządowy program rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”

Nabór wniosków w 2018 r.:

  • Podstawy prawne Programu

  • Cele Programu

  • Beneficjenci Programu

  • Wysokość wsparcia finansowego i zasady jego udzielania

  • Tryb ubiegania się o udzielenie wsparcia finansowego

  • Obowiązki organów prowadzących, które uzyskają wsparcie finansowe

  • Sprawozdawczość i monitorowanie realizacji programu

  • Dokumenty do pobrania

  • Kontakt


Nabór wniosków w 2017 r.:

  • ogłoszenie wyników - nabór wniosków w 2017 r.