Rządowy program rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”

  • Podstawy prawne Programu

  • Cele Programu

  • Beneficjenci Programu

  • Wysokość wsparcia finansowego i zasady jego udzielania

  • Tryb ubiegania się o udzielenie wsparcia finansowego

  • Obowiązki organów prowadzących, które uzyskają wsparcie finansowe

  • Sprawozdawczość i monitorowanie realizacji programu

  • Dokumenty do pobrania

  • Ogłoszenie wyników

  • Kontakt