2020-01-20
Dzień Otwarty dla cudzoziemców w MUW

W sobotę 25 stycznia 2020 r., w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Przy Rondzie 6) odbędzie się dzień otwarty.
Wydarzenie skierowane jest do cudzoziemców – obywateli państw trzecich, którzy starają się o pobyt czasowy. Podczas sobotniego spotkania będzie można uzyskać informacje dotyczące m.in. procedury legalizacji pobytu, a także uzyskać pomoc w wypełnieniu stosownych dokumentów.

2020-01-19
146. rocznica urodzin Wincentego Witosa

– Wincenty Witos nie tylko był człowiekiem, który pracował na roli, który wychował się na wsi, ale przede wszystkim był wielkim politykiem, był wielkim państwowcem, trzykrotnym premierem. (…) Witos był w naszej historii postacią jedyną w swoim rodzaju, nikogo porównywalnego od tego czasu Polska nie wydała – mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości z okazji 146. rocznicy urodzin Wincentego Witosa, które odbyły się w Wierzchosławicach.

W uroczystościach uczestniczyli również m.in. komisarz UE ds. Rolnictwa Janusz Wojciechowski, minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, europosłanka i była premier Beata Szydło oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

2020-01-17
Bogu na chwałę, ludziom na pożytek…

Hasło to pojawiło się na sztandarach pierwszych Ochotniczych Straży Pożarnych. Kolejne pokolenia druhów były mu wierne, co pokazywały w niezliczonych akcjach ratunkowych. Ta po tragicznej w skutkach burzy w Tatrach, w sierpniu 2019 roku, zostanie nam wszystkim w pamięci. Wśród służb, które w pocie czoła niosły pomoc poszkodowanym, były również Ochotnicze Straże Pożarne z Małopolski.

Dziś spotkał się z nimi Paweł Szefernaker – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z rąk wiceministra oraz wojewody małopolskiego Piotra Ćwika druhny i druhowie otrzymali symboliczne wyróżnienia.

2020-01-16
Narada wojewodów w MSWiA

W siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się kolejna narada koordynacyjna wojewodów. Przewodniczył jej wiceminister Paweł Szefernaker. W spotkaniu uczestniczył również szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Krzysztof Kubów. Województwo małopolskie reprezentował wojewoda Piotr Ćwik.

Wśród omówionych tematów znalazły się kwestie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, pozwoleń na pobyt i pracę dla cudzoziemców, prowadzenia spraw z zakresu wydawania paszportów i dowodów osobistych oraz płac w inspekcji sanitarnej.

2020-01-16
Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz.U. poz. 1981) termin przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa małopolskiego ustalony został na okres od 3 lutego 30 kwietnia 2020 r.

2020-01-16
Koordynacja świadczeń wychowawczych i rodzinnych

W ciągu dwóch lat realizacji przez Wojewodę Małopolskiego zadania koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych załatwiliśmy około 111 000 spraw. Jednocześnie – osiągnęliśmy zakładany na 2019 rok cel – w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku łącznie zakończyliśmy blisko 67 000 spraw.

Od czasu przejęcia zadania zrealizowaliśmy ponad 99,9% spośród przejętych od Marszałka Województwa Małopolskiego wniosków z zakresu Programu Rodzina 500+.

Ponadto, z około 95 000 spraw wpływających po 1 stycznia 2018 roku już bezpośrednio do Wojewody – załatwiliśmy blisko 64 500 (w tym ponad 95% spraw, które wpłynęły w 2018 roku).


2020-01-15
„Środa z profilaktyką” w delegaturze MUW w Tarnowie

„Środa z profilaktyką” to akcja Narodowego Funduszu Zdrowia, która zachęca wszystkich do regularnego kontrolowania stanu zdrowia. Małopolski Urząd Wojewódzki ponownie przyłączył się do tej akcji. Tym razem Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ zorganizował badania dla naszych pracowników i klientów w delegaturze MUW w Tarnowie.

wstecz    do góry     drukuj