close
2017-07-24
Światowe Dni Młodzieży były wielkim sukcesem!
Światowe Dni Młodzieży przebiegały nie tylko w znakomitej atmosferze, ale także należycie zadbano o zabezpieczenie medyczne i bezpieczeństwo pielgrzymów – tak wojewoda Piotr Ćwik podsumował wydarzenia sprzed roku podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”.

W konferencji wziął udział o. bp Damian Muskus OFM – krakowski biskup pomocniczy, koordynator generalny Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016, jak również Andrzej Kulig – zastępca prezydenta miasta Krakowa.
Na dobre przygotowanie Światowych Dni Młodzieży wpłynęło zaangażowanie wielu podmiotów: strony rządowej, komitetu organizacyjnego i samorządów. Strona rządowa zapewniła bezpieczeństwo medyczne oraz zadbała o bezpieczeństwo pielgrzymów. - Co istotne, inwestycje, które wiązały się z organizacją ŚDM, wciąż służą mieszkańcom Małopolski. To m.in. 10 karetek oraz środki łączności dla służb medycznych. To także wiele inwestycji w infrastrukturę – podkreślał wojewoda Piotr Ćwik.
2017-07-22
Strażacy – ci, którzy ratują i łączą
Ochotnicza Straż Pożarna w Jawiszowicach istnieje już od 95 lat. W uroczystych obchodach tego pięknego jubileuszu wzięli udział premier Beata Szydło oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Podczas uroczystości Beata Szydło wręczyła odznaczenia najbardziej zasłużonym strażakom. Składając jednostce życzenia, szefowa rządu zaznaczyła:

- Dzisiaj przede wszystkim trzeba oczywiście dziękować, trzeba podkreślać zasługi i trzeba gratulować wszystkim wyróżnionym, ale też trzeba zwrócić uwagę jeszcze na jedną, bardzo ważną kwestię; szczególnie myślę, że w tej chwili w Polsce trzeba o tym mówić bardzo głośno: strażacy budują wspólnotę, strażacy budują jedność i pokazują, że razem można zrobić bardzo wiele. Bo poza tym, że dbacie o nasze bezpieczeństwo, że strzeżecie naszych domów, że zawsze jesteście gotowi być tam, gdzie ktoś potrzebuje pomocy, bez względu na to, jakie są okoliczności, warunki, jesteście zawsze pierwsi, by ratować życie innych, to jesteście jeszcze tymi, którzy łączą.
2017-07-22
XXXV Łemkowska Watra
Łemkowska Watra w Zdyni to wielkie święto kultury łemkowskiej. Dla Łemków to nie tylko okazja do spotkań międzypokoleniowych, ale także podkreślania roli dialogu międzykulturowego. W tegorocznej XXV Łemkowskiej Watrze wziął udział wicewojewoda małopolski Józef Gawron.

Uroczystości rozpoczęły się od symbolicznego uderzenia w dzwon oraz złożenia kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym ofiary Akcji „Wisła”. Podczas Watry wicewojewoda Józef Gawron – w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy – wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym w działalności społecznej i kulturowej. Uhonorowani zostali: Złotym Krzyżem Zasługi Pan Wacław Szlanta (po raz drugi), zaś Srebrnym Krzyżem Zasługi Pan Stefan Dziamba oraz Pan Władysław Graban.
2017-07-21
Sprostowanie artykułu „ZIKiT szuka firmy, która usunie samochody z centrum miasta”
Sprostowanie dotyczące informacji zamieszczonych w artykule pana Dawida Serafina pt. „ZIKiT szuka firmy, która usunie samochody z centrum miasta” w dniu 19 lipca 2017 r. na portalu ONET.

W artykule dotyczącym zmiany oznaczenia oraz likwidacji części miejsc parkingowych w Krakowie po zdaniu „Po przygotowaniu analizy ZIKiT zlecił opracowanie szczegółowego dokumentu zmiany organizacji ruchu w centrum miasta.” pojawia się zdanie: „Konsultowano również poszczególne przypadki z urzędnikami wojewody".

Zdanie to zawiera przekaz, że Wojewoda zaakceptował proponowane rozwiązania. Tymczasem przeciwnie, w ocenie MUW, wprowadzenie stref o ograniczonym dostępie tj. na przykład strefy tylko dla mieszkańców, budzi wątpliwości.
2017-07-20
Mazurek Dąbrowskiego istnieje już od 220 lat
20 lipca mija 220 lat od symbolicznej chwili, kiedy pierwszy raz publicznie zabrzmiała Pieśń Legionów Polskich we Włoszech. Wbrew zakazom pomogła Polakom przetrwać czasy rozbiorów i podtrzymywała ducha walki o Niepodległość. 130 lat później – 26 lutego 1927 r. Minister Spraw Wewnętrznych Felicjan Sławoj Składkowski wydał okólnik, w którym ogłoszono tę pieśń, nazywaną również Mazurkiem Dąbrowskiego, naszym Hymnem Narodowym.

Dzieje Mazurka Dąbrowskiego pełne dramatycznych zwrotów opisuje publikacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zatytułowana „Hymn Polski”. Ten praktyczny poradnik zawiera także wskazówki jak wykonywać nasz Hymn bez błędów. Poradnik pt. „Hymn Polski” jest dostępny w formie pliku do czytania i do samodzielnego wydrukowania na stronie www.mswia.gov.pl, podobnie jak publikacja pt. „Biało-Czerwona”.
2017-07-18
Nie tylko o drogach. Wojewoda Piotr Ćwik w „Tematach dnia”
Sprawa budowy łącznicy prowadzącej z Nowej Huty do autostrady A4 oraz przekazanie od 1 stycznia 2018 r. Wojewodzie spraw z zakresu unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych, które do tej pory, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, pozostawały w gestii Marszałka Województwa a realizowane były przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej to główne zagadnienia poruszane podczas telewizyjnych Tematów dnia, których gościem był 18 lipca wojewoda Piotr Ćwik.

W trakcie audycji potwierdził, że od 2018 zadania  z zakresu unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych będą realizowane przez rządową administrację wojewódzką, a nie jak dotychczas przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Wojewoda Ćwik przedstawił również stan rozmów z Arcelor Mittal w sprawie zamiany gruntów w związku z budową drogi S7 łączącej Nowa Hutę z autostrada A4.
„W sprawie zamiany terenów chodzi o zachowanie interesów Skarbu Państwa i zbadanie ekwiwalentności zamienianych gruntów, w tym ocenę kosztów rekultywacji zamienianych terenów”- uzasadniał wojewoda.
2017-07-18
Stoją na straży bezpieczeństwa - Święto Małopolskiej Policji
"My Polacy możemy na was liczyć. Wiemy, że nasze domy, nasze dzieci są dzięki wam bezpieczne.”- takimi słowami wojewoda małopolski Piotr Ćwik w imieniu premier Beaty Szydło dziękował małopolskim policjantom za ich służbę podczas obchodów Święta Policji.

Wojewoda przypomniał, że rząd realizuje Program Modernizacji Służb Mundurowych, na który do roku 2020 zostanie przeznaczonych 9,2 miliarda złotych. Dzięki tym środkom możliwe będzie przywrócenie zlikwidowanych w przeszłości posterunków w małych miejscowościach oraz budowa nowych komend, a także nastąpi modernizacja wyposażenia policji.

wstecz    do góry     drukuj