2020-10-25
Granatowa grafika z białymi i czerwonymi paskami, na której widnieje napis Łóżka dla pacjentów COVID-19, województwo małopolskie

2228 / 1763 - ogólna liczba łóżek dla pacjentów COVID-19 / liczba łóżek zajętych

185 / 172 - ogólna liczba respiratorów dla pacjentów COVID-19 / liczba respiratorów zajętych

101 - liczba wydanych decyzji nakładających obowiązek na szpitale

Stan na dzień: 25.10.2020, godz. 9.00

2020-10-23
Granatowa grafika z napisem Nowe zasady bezpieczeństwa i datą 24.10. przedstawiająca mapkę województwa małopolskiego z podziałem na powiaty. Wszystkie powiaty oznaczone zostały czerwonym kolorem - zostały zaliczone do strefy czerwonej.

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną rząd reaguje na bieżąco i wprowadza kolejne zasady bezpieczeństwa. Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa jest obecnie naszym priorytetem. Od soboty, 24 października cała Polska zostanie objęta obostrzeniami czerwonej strefy.

Wśród zmian znajdą się: zajęcia zdalne również w klasach 4-8 szkół podstawowych, obowiązek przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna, a także ograniczenia w funkcjonowaniu lokali gastronomicznych, sanatoriów oraz organizacji imprez, spotkań i zgromadzeń. Rząd uruchamia też Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – program przeznaczony do koordynacji pomocy osobom starszym, zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym.

2020-10-25
Zdjęcie przedstawia rozładunek dostawy z Agencji Rezerw Materiałowych dla Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Na zdjęciu widoczny ciągnik oraz samochód dostawczy

Przygotowania do uruchomienia małopolskich szpitali tymczasowych są w toku. Wczoraj wieczorem do naszego województwa dostarczona została kolejna partia sprzętu z Agencji Rezerw Materiałowych. 15 palet obejmowało 50 respiratorów, 50 kardiomonitorów oraz inny sprzęt typu koce czy fartuchy. Wcześniej do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4, gdzie są one składowane, przewiezionych zostało 40 tysięcy litrów płynu do dezynfekcji.

- To kolejne wsparcie, które zapewnia rząd premiera Mateusza Morawieckiego szpitalom w naszym regionie. Dziękuję Państwowej Straży Pożarnej za pomoc organizacyjną. Na strażaków zawsze można liczyć! – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

2020-10-24
Zdjęcie przedstawia wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę i uczestników briefingu prasowego stojących na dziedzińcu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Wraz ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 rośnie liczba osób wymagających hospitalizacji. Do tych rosnących potrzeb na bieżąco dostosowywana jest liczba łóżek dla pacjentów z COVID-19. Właśnie zapadły kolejne strategiczne decyzje. Nie są one łatwe. Wymagają odpowiedzialności, wielu przygotowań i poświęceń. To projekty, o których jeszcze rok temu nie pomyślelibyśmy, że są realne. Ale zostaną wdrożone w życie, bo cel jest jeden: dobro pacjentów. Zarówno tych „covidowych”, jak i „niecovidowych”.

Po pierwsze szpitale resortowe
W Krakowie są dwa szpitale resortowe: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie. Poziom ich zaangażowania w zakresie opieki nad pacjentami z COVID-19 sukcesywnie rośnie. Na każdym etapie były to placówki, które deklarowały pełną gotowość do wzmożonych i ponadstandardowych działań.

2020-10-23
Zdjęcie poglądowe przedstawiające plakat zachęcający do pomocy seniorom wspieraj seniora

Dedykowana infolinia dla seniorów, wsparcie wolontariuszy, współpraca wojsk obrony terytorialnej i pracowników pomocy społecznej w pomoc osobom starszym w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. To główne założenia Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów uruchomionego właśnie przez rząd. Dzięki Korpusowi i naszym wspólnym działaniom osoby starsze będą bezpieczniejsze – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Koordynatorem działań Korpusu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

– Dzisiaj jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem, a stosowanie się do restrykcji to wyraz solidarności społecznej. Szczególną troską powinniśmy otoczyć osoby starsze, które są najbardziej zagrożone. Właśnie w tym celu uruchamiamy Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – mówi Marlena Maląg. Resort rodziny i polityki społecznej koordynuje działania Korpusu.

22 505 11 11 – dedykowana infolinia dla seniorów

W jego ramach uruchomiona zostanie dedykowana seniorom infolinia. Dzwoniąc pod numer telefonu, osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. Mowa m.in. o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych.

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Wolontariusze dostarczą osobom starszym niezbędne produkty. Koszty zakupów pokryje senior.

2020-10-23
Grafika poglądowa. Na szarym tle fragment flagi polskiej i brytyjskiej. U dołu ciemny napis BREXIT

Od początku 2021 r. obywatele Wielkiej Brytanii oraz członkowie ich rodzin mieszkający w Polsce będą mogli składać wnioski o wydanie nowych dokumentów pobytowych. Będą one potwierdzały korzystanie z uprawnień beneficjenta Umowy Wystąpienia przy przekraczaniu granic i podczas pobytu w Polsce.

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską o północy 31 stycznia 2020 r. na podstawie Umowy Wystąpienia. Dokument ten zawiera przepisy regulujące zasady pobytu obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce ustanawiając m.in. okres przejściowy obowiązujący do 31 grudnia 2020 r. W jego trakcie zasady pobytu oraz pracy obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin w Polsce pozostają bez zmian.

2020-10-23
„Aktywna tablica” - Nabór wniosków w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024

Wojewoda Małopolski zaprasza organy prowadzące szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu w latach 2017-2019 oraz szkoły ponadpodstawowe do składania wniosków o wsparcie finansowe w ramach programu "Aktywna tablica”.

Kwota wsparcia finansowego

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, wynosi 14 000,00 zł.
Organy prowadzące szkoły ubiegające się o wsparcie finansowe w ramach Programu będą obowiązane zapewnić wkład własny przeznaczony na realizację Programu w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

wstecz    do góry     drukuj