2019-06-24
#Rodzina500Plus w Małopolsce

W Małopolsce rozpoczęły się dzisiaj działania informacyjne dotyczące programu rządowego #Rodzina500Plus. O tym jak i gdzie złożyć wniosek, kto może być wnioskodawcą oraz jakie zmiany w zakresie realizacji programu będą obowiązywały od 1 lipca, będzie się można dowiedzieć m. in. dzięki specjalnemu busowi, który przemierza kolejne powiaty w naszym województwie.

Dzisiaj bus zawitał do Wadowic, gdzie na Rynku zagadnienia związane z #Rodziną500Plus przedstawił podczas briefingu prasowego wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec.

2019-06-19
Zakończenie roku szkolnego w Skawinie i Woli Radziszowskiej

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik był gościem na uroczystościach zakończenia roku szkolnego 2018/19 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie oraz Szkoły Podstawowej w Woli Radziszowskiej.

- Serdecznie gratuluję wszystkim uczniom i nauczycielom oraz życzę  bezpiecznych i udanych wakacji! - powiedział wojewoda.

Podczas uroczystości w Woli Radziszowskiej wojewoda Piotr Ćwik wręczył szkole symboliczny czek na kwotę 79 479 zł w ramach programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu", dzięki czemu przeprowadzony zostanie remont kuchni w szkole.

2019-06-18
Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się doraźne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pt. „Podsumowanie i ocena działań związanych z akcją powodziową w maju 2019 r. na terenie województwa małopolskiego”.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz przedstawiciele instytucji działających na poziomie wojewódzkim podczas akcji powodziowej.

Podczas spotkania poruszono tematy wsparcia dla powodzian w zakresie pomocy społecznej, oszacowania szkód powodziowych i odbudowy infrastruktury drogowej, wsparcia finansowego działań ratowniczych oraz oceniono i wyciągnięto wnioski z przeprowadzonych działań przeciwpowodziowych.2019-06-18
Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego

Regionalna Izba Obrachunkowa będzie przekazywała Wojewodzie Małopolskiemu informacje o sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Małopolsce. Informacje te będą jawne i zostaną umieszczone na stronach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. A wszystko za sprawą porozumienia podpisanego dzisiaj przez wojewodę Piotra Ćwika oraz prezesa Regionalnej Izby  Obrachunkowej Mirosława Legutko.

Gromadzenie i podział środków publicznych, które znajdują się w dyspozycji władz publicznych, w tym władz samorządowych, jest zbiorem procesów, które powinny zachować pełną transparentność.  O tym jak dana jednostka samorządu terytorialnego radzi sobie finansowo mają prawo wiedzieć nie tylko organy administracji ale także mieszkańcy gmin, powiatów i województwa.

2019-06-17
Dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w Małopolsce

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego symbolicznych czeków na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W wydarzeniu uczestniczył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, małopolscy parlamentarzyści oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik.
Małopolskie samorządy otrzymały wsparcie w wysokości 99 344 626,00 zł.

- Lepsze drogi to większe szanse na rozwój, inwestycje i nowe miejsca pracy. Dlatego przygotowaliśmy Fundusz Dróg Samorządowych, z którego dofinansujemy modernizację i budowę tysięcy kilometrów dróg lokalnych. W ciągu 10 lat wspomożemy samorządy kwotą 36 mld zł. Cieszę się, że województwo małopolskie tak bardzo zyska dzięki nowemu programowi rządowemu - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

2019-06-17
Nagrody dla policjantów z Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie

W Komisariacie Wodnym  Policji w Krakowie przy ul. Tynieckiej odbyła się uroczystość wręczenia nagród 12 funkcjonariuszom tej jednostki  za działania ratownicze na wodach Małopolski  podczas tegorocznego stanu powodziowego. W uroczystości uczestniczył wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz komendant Wojewódzki Policji  w Krakowie nadinsp. Dr Krzysztof Pobuta.

Wojewoda małopolski wręczył 8 policjantom nagrody pieniężne od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, natomiast Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie uhonorował  nagrodami 4 kolejnych policjantów, którzy podczas stanu powodziowego „walczyli” o nowo budowany most kolejowy łączący Zabłocie z Kazimierzem. Wojewoda w imieniu ministra  oraz swoim  podziękował policjantom za trud włożony podczas akcji powodziowej w maju.

2019-06-17
Ministrowie w terenie opowiedzą o „500+”

Minister Bożena Borys-Szopa oraz wszyscy wiceministrowie ruszają dzisiaj na cykl spotkań w regionie, podczas których podsumowany zostanie stan przygotowań samorządów do realizacji programu „Rodzina 500+” w nowej odsłonie. Ministrowie opowiedzą też o zmianach, które wejdą w życie już 1 lipca. Kierownictwo MRPiPS odwiedzi w najbliższych dniach wszystkie województwa.

Śląskie, małopolskie, lubelskie, pomorskie i mazowieckie – te województwa odwiedzą w poniedziałek minister Bożena Borys-Szopa oraz jej zastępcy, Stanisław Szwed, Krzysztof Michałkiewicz, Marcin Zieleniecki i Kazimierz Kuberski. W kolejnych dniach wiceministrowie odwiedzą pozostałe 11 województw.

wstecz    do góry     drukuj