2022-06-28
Odsłonięcie pomnika gen. dyw. dr. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego

30 czerwca 2022 r. na cmentarzu Rakowickim nastąpi uroczyste odsłonięcie pomnika gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego. Na wydarzenie zapraszają organizatorzy: wojewoda małopolski Łukasz Kmita, prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki oraz dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie dr n. przyr. Wojciech Giermaziak.

– Bolesław Wieniawa-Długoszowski był najwierniejszym adiutantem i przyjacielem Józefa Piłsudskiego. Na kartach historii zapisał się jako wielki patriota. Pomnik, który odsłonimy w najbliższy czwartek, będzie oddaniem czci jego pamięci. Serdecznie zapraszam do udziału w uroczystościach – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

2022-06-29
Zdjęcie poglądowe ZRID-u dla Wadowic.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał właśnie dwa zezwolenia na realizację inwestycji drogowych w powiecie wadowickim. Pierwsza dotyczy rozbudowy drogi krajowej nr 28 w Wadowicach, a druga rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1743 K z drogą krajową nr 52 w Andrychowie. W obu przepadkach decyzjom nadaliśmy rygor natychmiastowej wykonalności.

2022-06-29
Praktyczny wymiar integracji społecznej. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Miechowie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Miechowie funkcjonuje od 1997 roku. Przeznaczony jest dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Teraz tych miejsc będzie więcej. Wszystko dzięki dotacji w wysokości 1 716 731 zł przyznanej przez minister rodziny i polityki społecznej Marlenę Maląg, zgodnie z wnioskiem złożonym przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę. Środki te zostaną przeznaczone na rozbudowę, nadbudowę i przebudowę oraz zakup wyposażenia.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Miechowie jest prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej na zlecenie Burmistrza Gminy i Miasta Miechowa. Wśród obecnych 30 uczestników są 3 osoby ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi – typ A,B,C, tj. osoby przewlekle psychicznie chore, z niepełnosprawnością intelektualną oraz wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Dofinansowanie w wysokości 1 716 731 zł pozwoli zwiększyć liczbę miejsc o 10. Po zakończeniu prac inwestycyjnych oraz zakupie wyposażenia z Domu korzystać będzie 40 uczestników, w tym 6 osób ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

2022-06-29
Zdjęcie poglądowe z uroczystości otwarcia nowego Komisariatu Policji w Zatorze.

Jego budowa wraz z wyposażeniem kosztowała 4 miliony złotych. Będzie miejscem służby i pracy dla 18 policjantów oraz 2 pracowników cywilnych. Nowy Komisariat Policji w Zatorze znajduje się przy ul. Słowackiego 15a i dziś nastąpiło jego uroczyste otwarcie. W wydarzeniu uczestniczyli poseł Rafał Bochenek oraz wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Był obecny także komendant wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion.  

2022-06-29
Upały!!!

IMGW-PIB wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia o upałach, którym objęta jest większa część naszego województwa (11 powiatów). Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 32°C do 35°C, w czwartek i piątek lokalnie 37°C. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 18°C do 21°C, nie przyniesie zatem wytchnienia od upałów. Ostrzeżenie trzeciego stopnia obowiązuje do 1 lipca 2022 do godz. 20.00.

- Przechodząca przez Polskę fala upałów zaczyna być coraz bardziej odczuwalna. Małopolskie dyspozytornie odnotowują zwiększoną liczbę zgłoszeń do zasłabnięć, duszności czy też problemów kardiologicznych. To nawet o ok. 20% więcej zgłoszeń przyjmowanych zarówno przez dyspozytornię w Krakowie, jak i w Tarnowie, które wiążą się z wysłaniem karetki. Znaczna część tych dolegliwości może być związana z wysoką temperaturą. Jak wynika z relacji Zespołów Ratownictwa Medycznego, główną przyczyną takich interwencji jest niedostateczne nawodnienie organizmu oraz ekspozycja na działanie wysokiej temperatury otoczenia. Trzeba tu również wspomnieć, że zwiększyła się też liczba wezwań do osób będących pod wpływem alkoholu – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

2022-06-29
Weź udział w II ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”!

W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest Organizatorem konkursu, zapraszamy do udziału w II ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Nagraj i prześlij swój film do Organizatora konkursu. Pokaż, jak zmienia się polska wieś.

2022-06-28
Zdjęcie poglądowe z uroczystości wręczenia przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę odznaczeń państwowych.

- Codzienna praca zawodowa wykonywana z ponadstandardowym zaangażowaniem, działalność na rzecz społeczności lokalnej, rozwoju honorowego krwiodawstwa, ochrony przeciwpożarowej , przeciwdziałania epidemii COVID-19… Dziś widzimy, jak różnorodna może być służba na rzecz Małopolski i jak wielu jest Małopolan, którzy odznaczają się szeregiem zasług w tak licznych dziedzinach. Zarazem kolejne Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości, które mam zaszczyt wręczyć, potwierdzają, że Niepodległa jest w nas. I w nas jest potrzeba, aby wiernie służyć naszej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i wkładać cząstkę siebie w jej rozwój – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się dziś spotkanie, podczas którego wojewoda wręczył odznaczenia państwowe nadane przez prezydenta Andrzeja Dudę blisko 50 Małopolanom zasłużonym w działalności publicznej, społecznej i kulturalnej, w przeciwdziałaniu epidemii wirusa SARS-Cov-2 oraz zasłużonym dla Niepodległej w działalności na rzecz demokracji i wolności. Wśród wręczonych odznaczeń był również medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, przyznany przez wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego.

wstecz    do góry     drukuj