2020-08-12
 Brawa dla małopolskich Maturzystów!

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wczoraj wstępne wyniki matur. Uczniowie z Małopolski, którzy w tym roku zdawali egzamin dojrzałości, osiągnęli wspaniałe rezultaty! Aż 78% zdających otrzymało wynik pozytywny, a prawo do poprawki ma 15%. To najlepszy wynik w Polsce! Wśród absolwentów liceów ogólnokształcących maturę zdało 84% uczniów. To drugi wynik w kraju. Natomiast absolwenci techników w naszym województwie osiągnęli najwyższy odsetek zdawalności w Polsce z wynikiem 69%.

W całej Polsce do matury przystąpiły 259 272 osoby. 74% z nich uzyskało wynik pozytywny, 17,2% ma prawo przystąpić do matury poprawkowej.

2020-08-12
Fundusz Dróg Samorządowych: będą kolejne inwestycje

- Tworzenie i poszerzanie spójnej i gwarantującej bezpieczeństwo Mieszkańców sieci połączeń lokalnych – taki jest cel Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki oszczędnościom poprzetargowym w ramach uzupełniającego naboru ogłoszonego jeszcze w 2019 roku będą mogły zostać zrealizowane w 2020 roku kolejne inwestycje. Natomiast w ramach naboru na rok 2021 ogłoszonego przed miesiącem już wpłynęło blisko 200 wniosków. To wszystko pokazuje, że Fundusz Dróg Samorządowych jest strzałem w dziesiątkę: rozwiązaniem cenionym i wyczekiwanym przez samorządy – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Nabór uzupełniający, czyli środki na kolejne zadania w 2020 roku
Wojewoda Małopolski ogłosił dziś kolejny (uzupełniający) nabór wniosków na dofinansowanie w 2020 r. zadań polegających na budowie, przebudowie, remoncie dróg powiatowych oraz dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

2020-08-11
Nowe wyzwania, stałe priorytety. Łukasz Kmita objął urząd Wojewody Małopolskiego

Premier Mateusz Morawiecki z dniem 8 sierpnia 2020 roku powołał na stanowisko wojewody małopolskiego Łukasza Kmitę. Wczoraj po południu nowy wojewoda spotkał się z wszystkimi dyrektorami Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Dziś kontynuował rozmowy z zespołem realizującym w naszym Urzędzie zadania związane z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz przedstawicielami małopolskiej administracji zespolonej.

Podczas spotkań z dyrektorami Łukasz Kmita wskazał swoje priorytety oraz zakreślił kierunki najbliższych działań. Jak zaznaczył, szczególne znaczenie ma dla niego płynna realizacja zadań związanych z walką z koronawirusem.

- Dziękuję za Państwa profesjonalizm i życzliwość. Stawiam na sprawny i efektywny Urząd. Podstawę do jego budowania daje tylko wzajemne zaufanie. Epidemia postawiła przed urzędami wojewódzkimi szereg zadań z wielu różnych obszarów. Dziękuję za Państwa zaangażowanie i trzymanie ręki na pulsie. Niemal każdy dzień przynosi nam nowe wyzwania. Chciałbym jednak, aby stałe pozostały nasze priorytety: efektywna służba na rzecz Mieszkańców Małopolski – mówił wojewoda Łukasz Kmita na spotkaniu z dyrektorami.

2020-08-11
Zginęli, bo byli Polakami… Rocznica „operacji polskiej” NKWD 1937-1938

11 sierpnia 1937 r. komisarz Nikołaj Jeżow wydał rozkaz rozpoczynający pierwsze ludobójstwo popełnione na Polakach zamieszkujących terytorium Związku Sowieckiego. To była zagłada na polecenie Stalina. To była kara za to, że byli Polakami.

Dziś wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz dyrektor Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary tzw. operacji polskiej NKWD. Tablica ta znajduje się na pl. Ojca Adama Studzińskiego, przy Krzyżu Katyńskim.

2020-08-11
Wydział Spraw Obywatelskich będzie działał bez zmian

Jak wczoraj informowaliśmy, w związku z potwierdzeniem zakażenia koronowirusem SARS-CoV-2 u pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie byliśmy zmuszeni wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu tej jednostki (http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=12415). W głównej mierze miały one dotyczyć zaprzestania przyjmowania przez nas od środy 12 sierpnia nowych wniosków paszportowych oraz obsługi spraw dotyczących obywatelstwa polskiego.

Wczoraj udało się nam jednak zrealizować działania, które umożliwią zachowanie ciągłości pracy Wydziału w tym zakresie. Obsadę stanowisk obsługowych zapewnią pracownicy, którzy zdecydowali się – wobec tych szczególnych okoliczności – powrócić do pracy z urlopów. Zadania paszportowe i związane ze sprawami obywatelstwa polskiego przejmą też pracownicy innego wydziału, którzy wczoraj zostali przeszkoleni i przygotowani do nowych zadań.

2020-08-10
Decyzja o ustaleniu lokalizacji rurociągu Boronów – Trzebinia

7 sierpnia 2020 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym dla przedsięwzięcia pn. „Budowa rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”.

Inwestycja w województwie małopolskim przebiega przez trzy gminy: Bolesław, Bukowno, Trzebinia (do Terminala Paliw). Na terenie województwa małopolskiego długość rurociągu wynosi 25 km, pozostała część inwestycji położona jest w województwie śląskim. Inwestorem jest: PERN S.A. – krajowy lider logistyki naftowej.

2020-08-10
100 umów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

W mijającym tygodniu kolejne samorządy podpisały umowy w ramach III naboru z Funduszu Dróg Samorządowych. Na podstawie tych dokumentów przekazywane będzie dofinansowanie na realizację inwestycji w powiecie dąbrowskim oraz gminach Proszowice i Jordanów.

Do 7 sierpnia 2020 r. podpisaliśmy w sumie 100 umów na łączną kwotę 154 185 317,00 złotych. Wśród nich są 3 umowy, które zatwierdziliśmy w ostatnim tygodniu. Środki zostaną przekazane na: przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Bolesław, rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Naprawa oraz przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kościelec.

wstecz    do góry     drukuj