2020-01-24
Pracownicy urzędów pracy wyróżnieni!

27 stycznia obchodzić będziemy Dzień Pracownika Publicznej Służby Zatrudnienia. Z tej okazji odbyła się m.in. Małopolska Konferencja Publicznych Służb Zatrudnienia. Uczestniczył w niej wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

To cykliczne wydarzenie, organizowane od 2012 roku, jest platformą dyskusji na istotne tematy dotyczące rynku pracy. Uczestniczą w nim zarówno przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, jak i powiatowych urzędów pracy, Ochotniczych Hufców Pracy, organizacji pozarządowych czy wreszcie pracodawców i instytucji edukacyjnych.

2020-01-24
Program ASOS 2020. Jeszcze można składać oferty!

Wspieranie aktywności seniorów, edukacja, integracja wewnątrz- i międzypokoleniowa, usługi społeczne dla osób starszych – to główne cele Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Termin składania ofert upływa 31 stycznia br.

2020-01-23
Pełna gotowość

Bezpieczeństwo podczas obchodów 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz to priorytet. Małopolskie służby przygotowywały się do tego wydarzenia już od dłuższego czasu. Działania obejmowały szereg aspektów i były na bieżąco omawiane m.in. na posiedzeniach Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

2020-01-23
Zasady pobytu Brytyjczyków w Polsce po brexicie

Wielka Brytania prawdopodobnie opuści Unię Europejską 1 lutego br. na podstawie umowy o wystąpieniu. Dokument ten zawiera między innymi przepisy regulujące zasady pobytu obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce po brexicie.

22 stycznia br. brytyjski parlament przyjął projekt ustawy implementującej umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Po stronie UE do zawarcia umowy konieczna jest zgoda Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE, jednak nie przewiduje się żadnych trudności w ich uzyskaniu. Głosowanie w Parlamencie Europejskim zaplanowane jest na 29 stycznia br.

2020-01-22
W Karniowicach o wsparciu dla obszarów wiejskich

Karniowice w gminie Zabierzów to kolejne miejsce na mapie Polski, w którym odbyła się konferencja „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”. Podczas konferencji włodarze gmin z województwa małopolskiego mogli zapoznać się z ofertą programów rządowych skierowanych do mieszkańców wsi.

W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy konferencję otworzyła szefowa jego Kancelarii – minister Halina Szymańska. W wydarzeniu uczestniczyli również: II wicewojewoda małopolski Józef Leśniak, przedstawiciele Narodowej Rady Rozwoju i reprezentanci kilkunastu resortów, m.in. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

2020-01-22
Kolejny krok w rozwoju Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik wraz z wicewojewodą Zbigniewem Starcem uczestniczyli w uroczystym otwarciu nowoczesnego bloku operacyjnego, oddziału intensywnej terapii oraz pracowni diagnostycznych w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii.

Modernizacja zakrojona była na szeroką skalę. Zakupiono nowoczesne wyposażenie i aparaturę medyczną. Rozbudowano lub zmodernizowano m.in. blok operacyjny, oddział anestezjologii oraz pracownię RTG i USG. Budynek dostosowano również do potrzeb poruszających się na wózkach bądź z niepełnosprawnością częściową.

2020-01-22
Spotkanie Wojewódzkiego Zespołu ds. spraw Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia

W siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie odbyło się spotkanie wicewojewody małopolskiego Zbigniewa Starca z Wojewódzkim Zespołem do spraw Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia w podmiotach leczniczych województwa małopolskiego.

  W spotkaniu udział wzięli: małopolski wojewódzki inspektor sanitarny – przewodniczący Zespołu Jarosław Foremny, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego – zastępca przewodniczącego Zespołu Małgorzata Lechowicz, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Ewa Podłęcka, konsultanci wojewódzcy w zakresie epidemiologii, pielęgniarstwa epidemiologicznego i chorób zakaźnych, przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej, przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni, przedstawiciel Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oraz lekarze i pielęgniarki praktycy (członkowie Zespołu). 

wstecz    do góry     drukuj