close
2017-04-21
Znak Dziedzictwa Europejskiego dla Cmenatrza Wojennego w Łużnej-Pustkach
Znak Dziedzictwa Europejskiego to wyróżnienie przyznawane obiektom kulturalnego dziedzictwa, które odegrały szczególną rolę w kształtowaniu historii i kultury Europy lub rozwoju europejskich wartości, stanowiących fundament integracji europejskiej. Do takich miejsc należy Cmentarz Wojenny nr 123 Łużna-Pustki. Od dziś na jego terenie znajduje się wyróżnienie w postaci pamiątkowej tablicy informującej o ZDE. W uroczystym odsłonięciu uczestniczyli wojewoda małopolski Józef Pilch oraz wójt gminy Łużna Kazimierz Krok.

- Wiedzieliśmy od dawna, że Cmentarz Wojenny nr 123 Łużna-Pustki jest miejscem szczególnym nie tylko dla historii Polski, ale także dla całej Europy. Komisja Europejska potwierdziła niezwykły wymiar tego miejsca Znakiem Dziedzictwa Europejskiego – mówił podczas uroczystości Józef Pilch. - Niech ta pamiątkowa tablica – Znak Dziedzictwa Europejskiego – spełni swe zadanie, jednocząc nas Europejczyków wokół wspólnych spraw i zbieżnych celów. Niech nie pozwoli nam zapomnieć o wspólnych korzeniach i wartościach, o które wszyscy powinniśmy dbać.

2017-04-21
Spotkanie z wiceminister edukacji, nauki, badań i sportu Słowacji
Wicewojewoda małopolski Józef Gawron spotkał się dziś z wiceminister edukacji, nauki, badań i sportu panią Oľgą Nachtmannovą́ oraz konsulem generalnym Słowacji Ivanem Škorupą.

Rozmowa dotyczyła zacieśnienia polsko-słowackiej współpracy w dziedzinie szkolnictwa. Pani Minister podkreśliła jak ważną rolę odgrywa dla mniejszości słowackiej możliwość nauki ojczystego języka w szkołach podstawowych.

2017-04-19
Wojewoda Liderem Małopolski 2016
Wojewoda małopolski Józef Pilch otrzymał dzisiaj od Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski wyróżnienie specjalne i tytuł Lidera Małopolski za Organizację Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie i Wieliczce.

Członkowie Kapituły nagrody docenili istotny udział rządu RP oraz wojewody małopolskiego w sukcesie Światowych Dni Młodzieży – najlepszego przedsięwzięcia roku 2016 w Małopolsce.

Tytuły „Lider Małopolski” zostały wręczone po raz siedemnasty. Wśród tegorocznych laureatów, obok Józefa Pilcha, znaleźli się także m.in. ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz oraz burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.
2017-04-18
Nowoczesne laboratorium dla środowiska
Jeszcze lepsze monitorowanie jakości środowiska, jeszcze skuteczniejsze techniki badań oraz spójna polityka jakości w sieciach monitoringu powietrza w Unii Europejskiej – to główne korzyści płynące z otwartego dziś przy ulicy Półłanki 76E w Krakowie budynku. Ta inwestycja to Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.

Proces inwestycyjny realizowany był w latach 2015-2016. Obiekt kosztował w sumie ponad 12 milionów złotych. W przeważającej części środki pochodziły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodatkowe wyposażenie laboratorium WIOŚ w Krakowie współfinansowane zostało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
2017-04-18
Kolej ułatwi podróże w Krakowie i na trasach dalekobieżnych
Kraków zyskuje wygodniejszą obsługę codziennych przejazdów w obszarze miasta i sprawniejsze podróże międzyregionalne. Będą dwa nowe i cztery przebudowane przystanki, nowe mosty i dodatkowe tory m.in. na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę za blisko miliard złotych. To kolejna podpisana umowa PLK w ramach Krajowego Programu Kolejowego. W wydarzeniu uczestniczyli minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel oraz wicewojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Dziś PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę za 966 mln złotych (netto) na modernizację linii Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów dla połączeń aglomeracyjnych. Kolejowy projekt poprawi transport w Krakowie, Małopolsce i w kraju. Nowe przystanki i zmodernizowane stacje zapewnią wygodną obsługę pasażerom kolei aglomeracyjnej i pociągów dalekobieżnych. Dodatkowe tory, obiekty i nowoczesne urządzenia pozwolą skrócić czas przejazdu i zwiększyć liczbę pociągów.
2017-04-13
Kraków włącza się do projektu PGE <i>e-Mobility</i>
PGE rozszerza pilotażowy projekt „e-Mobility” o kolejną lokalizację – aglomerację krakowską. 13 kwietnia został podpisany list intencyjny pomiędzy PGE Polską Grupą Energetyczną i Wojewodą Małopolskim dotyczący współpracy przy rozwijaniu infrastruktury ładowania oraz tworzenia systemu zachęcającego podmioty publiczne i prywatne do korzystania z pojazdów elektrycznych.

Projekt, w ramach którego PGE przeprowadzi w kilku polskich miastach pilotaż związany z budową infrastruktury systemu elektromobilności, wystartował pod koniec 2016 r. Najbardziej zaawansowaną fazę osiągnął w Łodzi, gdzie PGE uruchomi 6 szybkich1, publicznych stacji ładowania oraz zaoferuje usługę instalacji i zarządzania wolnymi2 stacjami ładowania dla klientów flotowych.
2017-04-12
Uroczyste spotkanie w krakowskim Oddziale PFRON-u
W Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie z zawodnikami, którzy reprezentowali Polskę podczas Światowych Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, które odbyły się w dniach 12-26 marca 2017 roku w Austrii. Podczas spotkania wicewojewoda Piotr Ćwik uczestniczył w podpisaniu umowy dotyczącej prowadzenia Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „Dom nadziei”.

W Igrzyskach brało udział trzech zawodników z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska – Małopolskie. Antoni Wiercioch, dwunastolatek z klubu „I Love Ski Zakopane”, zdobył dwa srebrne medale w narciarstwie zjazdowym w konkurencji slalom i slalom gigant. Piotr Kasperczyk, siedemnastolatek z klubu „Waleczne Serca”, zwyciężył w biegach na rakietach śnieżnych na 200 m oraz zdobył brąz w biegu na 400 metrów. Trzeci olimpijczyk Marcin Włudyka, siedemnastolatek z klubu „Waleczne Serca”, uplasował się za swoim kolegą w biegach na rakietach śnieżnych w konkurencji na 200 m, zdobywając tym samym srebrny medal
wstecz    do góry     drukuj