close
2017-03-23
Z Kazachstanu na rodzinną ziemię
W 1936 roku ich rodzina została zesłana do Kazachstanu. Dziś oni wracają do Polski – do swoich korzeni, aby tu zacząć swe życie na nowo. Wojewoda małopolski Józef Pilch powitał sześcioosobową rodzinę repatriantów z Kazachstanu. Miechów-Charsznica – teraz tam będzie ich dom.

- Staramy się wynagrodzić historyczne krzywdy naszym rodakom, którzy na skutek deportacji zostali pozbawieni domu. Zapraszamy repatriantów do Małopolski. Mają prawo wrócić do Polski, a my jesteśmy zobowiązani im pomóc – powiedział Józef Pilch.

2017-03-22
Premier Turyngii z wizytą w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim
Wicewojewoda małopolski Józef Gawron spotkał się z premierem Turyngii Bodo Ramelowem oraz z konsulem generalnym Republiki Federalnej Niemiec Michaelem Groβem.

Rozmowy dotyczyły m.in. systemu kształcenia w Polsce i w Turyngii, a także reformy edukacji.

Premier Bodo Ramelow przekazał też podziękowania od harcerzy z Turyngii, którzy przebywali w Polsce podczas Światowych Dni Młodzieży. Zaznaczył, iż młodzież bardzo miło wspomina czas spędzony w naszym kraju.
2017-03-21
Medale Gloria Artis dla zasłużonych członków TPSP
Podczas XXXVIII sesji Rady Miasta Nowego Sącza członkowie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych - Kazimiera Mordarska-Łagan, Władysław Frączek i Stanisław Zegartowski - odebrali przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego medale Zasłużony dla Kultury "Gloria Artis".

- Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu jest zaszczycone, że w swoich kręgach posiada tak zacnych artystów, którzy kultywują i zaszczepiają piękno tworzenia w kolejnych pasjonatach - powiedziała prezes Alina Bożyk, a następnie przybliżyła sylwetki odznaczonych. Medale wręczyła kierownik nowosądeckiej delegatury Urzędu Wojewódzkiego Małgorzata Mordarska-Duda.

2017-03-21
Otwarta lekcja historii o Żołnierzach Wyklętych
Wicewojewoda małopolski Piotr Ćwik wziął udział w otwartej lekcji historii „Niezłomni-Wyklęci 1944-1956 Bohaterowie Antykomunistycznego Podziemia” zorganizowanej przez Liceum Ogólnokształcące i Szkołę Podstawową nr 2 w Skawinie we współpracy z Prawicowym Blokiem Samorządowym w Skawinie.

Była to niecodzienna lekcja historii – przejmująca i wzruszająca.

- Można powiedzieć, że dzisiejsza lekcja historii jest swoistym podsumowaniem tych wszystkich wydarzeń, które w tym roku od 1 marca odbywały się w różnych miejscach na terenie województwa małopolskiego. Bardzo się cieszę, że szkoły skawińskie również bardzo aktywnie upamiętniły Żołnierzy Wyklętych – powiedział wicewojewoda.
2017-03-18
Wizyta szefów misji dyplomatycznych
Do Małopolski przyjechali szefowie misji dyplomatycznych, którzy swą służbę odbywają w naszym kraju. Wśród ponad trzydziestu delegacji znaleźli się przedstawiciele Filipin, Indii, Kanady czy Wenezueli. Wycieczka po Dolinie Chochołowskiej oraz przysmaki kuchni regionalnej z pewnością na długo pozostaną w ich wspomnieniach!

Witając gości, wojewoda małopolski Józef Pilch podkreślił, jak wiele do zaoferowania ma nasz region – zarówno pod względem turystycznym, kulturalnym, jak i gospodarczym.

2017-03-17
Spotkanie z ambasadorem Turcji
Wicewojewoda małopolski Józef Gawron spotkał się z ambasadorem Republiki Turcji w Polsce Tunc Üğdülem.

Rozmowa dotyczyła zacieśniania współpracy polsko-tureckiej oraz obszarów, w których ta współpraca może się rozwinąć.

Jego Ekscelencja Tunc Üğdül funkcję ambasadora Turcji w Polsce pełni od 6 października 2016 roku.
2017-03-17
Oświadczenie rzecznika prasowego – program „Nowa Huta dziś”
Wojewoda Małopolski wszczął postępowanie, które ma na celu sprawdzenie legalności uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXIV/1412/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu pn. „Nowa Huta dziś!”.

W związku z licznymi publikacjami medialnymi w tej sprawie stanowczo zaprzeczam, że „Wojewoda chce unieważnić uchwałę”, za nieprawdę należy również uznać stwierdzenie „Wojewoda nie chce remontu chodników w Nowej Hucie”, jak zostało opublikowane na łamach „Gazety Wyborczej”. Jego zadaniem jest jedynie ocena prawna, nie zaś merytoryczna czy finansowa. Dlatego nieprecyzyjne i mogące wprowadzać w błąd jest także twierdzenie opublikowane na stronie radiokrakow.pl , że „prawnicy zakwestionowali przygotowany przez radnych program "Nowa Huta dziś".” (radiokrakow.pl, „Zrobimy wszystko, by program Nowa Huta Dziś został zrealizowany”, 16.03.2017). Program sam w sobie nie został zakończony, wyrażono jedynie wątpliwości co do niektórych zapisów uchwały go wprowadzającej, także co do procedury podjęcia tej uchwały.
wstecz    do góry     drukuj