2021-01-23
Granatowa grafika z białymi i czerwonymi paskami, na której widnieje napis Łóżka dla pacjentów COVID-19, województwo małopolskie

2104 / 837 - ogólna liczba łóżek dla pacjentów COVID-19 / liczba łóżek zajętych

213 / 95 - ogólna liczba respiratorów dla pacjentów COVID-19 / liczba respiratorów zajętych

274 - liczba wydanych decyzji nakładających obowiązek na szpitale

Stan na dzień: 23.01.2021, godz. 9.00

2021-01-23
Złożenie kwiatów przy grobie Zygmunta Nowakowskiego z okazji 130. rocznicy urodzin

130. rocznica urodzin Zygmunta Nowakowskiego, wybitnego pisarza, dziennikarza, wieloletniego współpracownika Radia Wolna Europa, była okazją do złożenia kwiatów przy jego grobie na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek złożył kwiaty w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, dyrektor krakowskiego oddziału Instytutu dr hab. Filip Musiał w imieniu IPN oraz wicewojewoda Ryszard Pagacz w imieniu wojewody małopolskiego Łukasza Kmity. Symboliczne wiązanki złożyły także delegacje krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i środowiska kibiców Cracovii.

2021-01-22
Zdjęcie wykonane podczas briefingu prasowego dotyczącego wyjazdu polskich służb na Słowację.

31 strażaków z Małopolski dołączy do grupy, która wspierać będzie Słowaków. To odpowiedź rządu premiera Mateusza Morawieckiego na prośbę rządu Republiki Słowackiej. Strażacy oraz medycy z naszego kraju, wesprą naszych sąsiadów w przeprowadzaniu testów wśród mieszkańców regionów przygranicznych w kierunku zakażenia wirusem Sars-CoV-2.

- Polacy zawsze byli solidarni. Tę solidarność okazywaliśmy w różnych sytuacjach. Dzisiaj nasi przyjaciele Słowacy poprosili o wsparcie w walce z koronawirusem. Bardzo się cieszę, że tego wsparcia małopolscy, świętokrzyscy oraz podkarpaccy strażacy mogą udzielić. Małopolska w ciągu ostatnich miesięcy była bardzo dotknięta przez COVID-19. Trzeba to podkreślić, że strażacy zawsze włączali się w akcję pomocy Małopolanom. Dziękuję, wszystkim osobom za sprawne przygotowanie tej akcji. Jestem dumny z Was, że swoją pracą, swoim poświęceniem będziecie nieśli pomoc innym potrzebującym. Mam nadzieję, że ta pomoc którą udzielicie będzie bardzo dobrze zapamiętana – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

2021-01-22
Grafika przedstawiająca numery telefonów w ramach infolinii dotyczącej transportu do punktów szczepień w Krakowie i powiecie krakowskim.

W ramach kolejnego etapu przygotowań do realizacji „Narodowego Programu Szczepień” trwa w gminach organizacja specjalnego transportu, z którego będą mogły skorzystać osoby mające trudności z dotarciem do punktu szczepień. Informacje na ten temat dostępne są pod specjalnymi numerami telefonów wyznaczonymi w każdej gminie odrębnie.

Numery telefonów, pod którymi można uzyskać informacje i zgłaszać potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych, starszych na szczepienia populacyjne, znajdują się na grafikach poniżej. Pełna lista gminnych infolinii dostępna jest także w tabeli.

Przypominamy także, że w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie uruchomiona została infolinia, pod którą można uzyskać informacje związane z procedurą dotyczącą szczepień. Pisaliśmy o tym tutaj.

2021-01-22
Zdjęcie przedstawia wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę podczas składania kwiatów przy pomniku poświęconym powstańcom styczniowym na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

„Boś ty nie przyszedł jako klątwa nieba / Ani nie spadłeś jak grom niespodzianie, / Lecz jak duchowa narodu potrzeba / W krwawej wypadków wypłynąłeś pianie / – Aby ostatnim orężnym protestem / Zapisać w dziejach nieśmiertelne: Jestem!” – pisał Adam Asnyk z perspektywy ćwierćwiecza po powstaniu styczniowym.

Dziś, w 158. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, wojewoda małopolski Łukasz Kmita oddał hołd jego uczestnikom i złożył kwiaty przed pomnikiem na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Spoczywa tam 33 powstańców styczniowych, których oddanie i pełna poświęcenia postawa pozwoliła na nowo ożywić nastroje patriotyczne Polaków.

2021-01-21
Grafika poglądowa dotycząca Dnia Babci i Dziadka

- Drogie Babcie i Drodzy Dziadkowie, w dniu Waszego święta - w imieniu wszystkich wnucząt z Małopolski - składam najserdeczniejsze życzenia: sił, zdrowia i energii, radości w sercu i optymizmu, wszelkiej pomyślności – życzy wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Z okazji tego wyjątkowego święta wojewoda rozmawiał za pośrednictwem wideokonferencji z Państwem Zofią i Andrzejem Żurkami z Olkusza. Państwo Żurkowie cieszą się na co dzień pięciorgiem wnucząt. Spotkanie z wojewodą Łukaszem Kmitą stało się impulsem do wspomnień, a także sposobnością do wyrażenia dumy z dużej rodzinny oraz opowiedzenia o planach i nadziejach na nadchodzące tygodnie.

2021-01-20
Zdjęcie przedstawia wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę siedzącego za biurkiem w swoim gabinecie i uczestniczącego w posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w formule wideokonferencji.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego. Spotkanie odbyło się w formule wideokonferencji. Przewodniczył mu starosta krakowski Wojciech Pałka, który pełni funkcję przewodniczącego tego gremium.

– Przy tej okazji chcę serdecznie podziękować Państwu starostom, którzy są organami założycielskimi dla szpitali, za bardzo dobrą współpracę w obszarze budowy systemu łóżek COVID-owych. Obecnie jesteśmy na etapie szczepień w domach pomocy społecznej. Dziękuję za zaangażowanie w tą akcję – mówił małopolski Łukasz Kmita.

Poza zagadnieniami związanymi z epidemią koronawirusa wojewoda omówił również szeroką ofertę programów rządowych skierowanych w sposób szczególny do władz samorządowych. Zaliczyć można do nich kolejne dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zabezpieczenie środków na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym budowę przejść dla pieszych, czy też program zakładający wsparcie rządowe dla gmin górskich.

wstecz    do góry     drukuj