2017-11-22
Konferencja „ Jak prowadzić profilaktykę zakażeń HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową”
W Centrum Konferencyjnym Szpitala Jana Pawła II w Krakowie odbyła się konferencja pt. „Jak prowadzić profilaktykę zakażeń HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową”. W spotkaniu wziął udział wicewojewoda małopolski Józef Gawron.

1 grudnia z inicjatywny Światowej Organizacji Zdrowia obchodzony jest Światowy Dzień Walki z AIDS. Przy tej okazji odbywają się liczne konferencje, happeningi oraz akcje edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS.

Obecność wicewojewody małopolskiego na konferencji była związana z powołaniem 30 marca 2017 roku Zespołu do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie małopolskim.
2017-11-22
Profesjonalnie i nowocześnie
Małopolski Urząd Wojewódzki otrzymał dofinansowanie z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) na realizację dwóch projektów:
1. Modernizacja strefy obsługi klienta wraz z niezbędnym wyposażeniem pomieszczeń przeznaczonych do obsługi obywateli państw trzecich w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, projekt nr 16/7-2017/OG-FAMI/.
2. Doposażenie w sprzęt IT i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych i multimedialnych wspierających realizację zadań Wojewody Małopolskiego dotyczących obywateli państw trzecich oraz utworzenie i zapewnienie działania infolinii dedykowanej powyższym zagadnieniom, projekt nr 17/7-2017/OG-FAMI/.


W ramach pierwszego projektu przeprowadzone zostaną prace adaptacyjno-remontowe w pomieszczeniach siedziby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (Kraków, ul. Przy Rondzie 6) przeznaczonych do załatwiania spraw obywateli państw trzecich oraz doposażenie tych pomieszczeń m.in. w nowe stanowiska przyjmowania klientów i nowoczesny system elektronicznego zarządzania ruchem klientów umożliwiający uruchomienie funkcji umawiania wizyt klientów przez internet. Przewiduje się również utworzenie profesjonalnego stanowiska informacyjnego.
2017-11-21
Forum samorządowe w Muszynie
W Muszynie w dniach 20-22 listopada odbywa się kolejne już Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, w którym jak co roku licznie uczestniczą samorządowcy z naszego regionu. W spotkaniu wzięli również udział wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz dyrektorzy wydziałów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Była to okazja do podsumowania dwóch lat pracy polskiego rządu.

- Prowadzenie dialogu z samorządem uważam za niezbędne. Forum stanowi doskonałą okazję do tego, by porozmawiać o sprawach ważnych dla mieszkańców województwa, takich jak rynek pracy, inwestycje czy polityka społeczna . To również bardzo dobra sposobność do podsumowania zadań realizowanych wspólnie przez administrację rządową i samorządową – mówił wojewoda małopolski.
2017-11-21
Mozaika dobra
- Wszystko, co Państwo realizują na co dzień, składa się na mozaikę dobra. To jest coś więcej niż praca, bo jest to powołanie. Polityka społeczna, którą proponuje polski rząd, nie miałaby racji bytu, gdyby nie ludzie, którzy ją realizują – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik podczas uroczystego otwarcia nowego Ośrodka Pomocy Społecznej, który mieści się przy ul. 11 Listopada w Starym Sączu. Wydarzenie połączone było z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego.

- Dzień pracownika socjalnego to okazja, by dostrzec codzienne zaangażowanie pracowników socjalnych w niesienie pomocy potrzebującym. To docenienie codziennego trudu osób pracujących na rzecz osób potrzebujących pomocy. W każdej grupie wiekowej są osoby, które takiej pomocy potrzebują – podkreślił wojewoda Piotr Ćwik.
2017-11-21
MUW od podszewki
Po raz kolejny nasz Urząd odwiedzili studenci – tym razem z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Gości przywitali wicewojewoda małopolski Józef Gawron oraz dyrektor generalny Szymon Strzelichowski.

Wśród tematów, o których rozmawialiśmy ze studentami, były: zasady funkcjonowania i organizacji MUW, wydawanie wojewódzkiego Dziennika Urzędowego oraz proces przygotowywania decyzji administracyjnej.

Następnie studenci w grupach odwiedzili kilka wydziałów naszego Urzędu. W ten sposób poznali specyfikę pracy: Kancelarii Urzędu i Punktu Informacyjnego, Biura Wojewody, Archiwum Zakładowego, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Oddziału Kadr i Płac.

Zapraszamy kolejne uczelnie zainteresowane poznaniem MUW „od podszewki”!
2017-11-20
Obchody Dnia Pracownika Socjalnego w Tarnowie
W delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. W wydarzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik, którzy złożyli również wizytę w Środowiskowym Domu Samopomocy „Zielona Przystań” w Tarnowie.

Podczas spotkania w delegaturze MUW wojewoda w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył Medale za Długoletnią Służbę pracownikom zatrudnionym w jednostkach pomocy społecznej.

Ogólnopolski Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony jest 21 listopada i jest świętem pracowników ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz innych instytucji pomocy społecznej.
2017-11-20
Spotkanie z ambasadorem Meksyku
Wicewojewoda małopolski Józef Gawron spotkał się z Alejandro Negrínem – ambasadorem Meksyku w Polsce. Wśród poruszonych tematów była dotychczasowa współpraca między naszymi krajami oraz plany jej poszerzenia.

Polskę i Meksyk łączą nie tylko stosunki dyplomatyczne, ale także ekonomiczne. Podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Meksyku w kwietniu 2017 r. podpisano szereg porozumień dwustronnych dotyczących współpracy gospodarczej. Wicewojewoda małopolski przypomniał tę wizytę, a także Światowe Dni Młodzieży, które również były przykładem dobrych relacji łączących nasze kraje.

Progres obserwujemy także w dziedzinie turystyki. Coraz więcej Polaków wybiera Meksyk na miejsce, gdzie spędza wakacje. Został też opracowany spot reklamowy promujący Meksyk w Polsce.
wstecz    do góry     drukuj