close
2017-05-22
Miejsca parkingowe w Krakowie – uporządkujmy fakty
Wokół kwestii wyznaczenia miejsc parkingowych narosło wiele nieporozumień. Na dzisiejszym briefingu prasowym dyrektor Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Tomasz Boniatowski odniósł się do tych nieścisłości.

1. Kto odpowiada za miejsca parkingowe w Krakowie, w tym miejsca dla niepełnosprawnych?
Wyznaczenie miejsc parkingowych na drogach publicznych w Krakowie, w tym przeznaczonych na postój pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową to zadanie Prezydenta Miasta Krakowa (dokładniej ZIKIT-u). Jest to wyłączna właściwość tego organu.
Przy ustalaniu miejsc parkingowych Prezydent powinien wziąć pod uwagę między innymi uwarunkowania lokalne oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i przejezdności drogi. Na ustalenia powinien mieć wpływ właściwy sposób komunikowania się z ich użytkownikami, przy czym ostateczna decyzja należy wyłącznie do Prezydenta.

2017-05-22
By Piekary były bezpieczne
Mieszkańcy Piekar w gminie Liszki z podtopieniami zmagali się wielokrotnie. Niebawem będą mogli czuć się bezpiecznie. Na potoku Szczyrzawa powstanie bowiem suchy zbiornik, który będzie ich chronił przed powodzią.

Środki na realizację inwestycji Wojewoda Małopolski pozyskał z rezerwy celowej budżetu państwa. Dzięki decyzji Ministra Rozwoju i Finansów z 27 kwietnia 2017 roku Samorząd Województwa Małopolskiego otrzyma środki na zadanie pn. „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego – polderu w Piekarach”. Inwestycja ruszy już wkrótce, gdyż Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie właśnie podpisał umowę z wykonawcą zbiornika.

2017-05-21
Brązowe Krzyże Zasługi dla Szwadronu Toporzysko
Na terenie ośrodka jeździeckiego „Bór” w Toporzysku odbyły się Ogólnopolskie Zawody Militari o Buzdygan płk. dr. Bronisława Lubienieckiego. Wydarzenie było częścią dwudniowych obchodów święta Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego, którego historię i tradycję kultywuje Szwadron Toporzysko. Wydarzenie połączone było z rekonstrukcją wydarzeń kawaleryjskich.

Zawody miały szczególnie uroczysty charakter, gdyż prezydent Andrzej Duda uhonorował odznaczeniami państwowymi kawalerzystów ochotników Szwadronu Toporzysko. Uroczystego wręczenia odznaczeń w imieniu prezydenta dokonał wicewojewoda małopolski Józef Gawron.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz kultywowania tradycji kawaleryjskich, za upowszechnianie wiedzy historycznej – odznaczeni zostali Brązowym Krzyżem Zasługi:
1. Pan Michał Karpierz,
2. Pan Bartłomiej Przybyś,
3. Pan Janusz Sieprawski.

2017-05-20
Premier Beata Szydło gościła w Przecieszynie
Premier Beata Szydło odwiedziła małopolską miejscowość Przecieszyn. Okazją do wizyty pani Premier było uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego boiska sportowego. W spotkaniu z mieszkańcami Przecieszyna wzięli również udział minister sportu i turystyki Witold Bańka oraz wojewoda małopolski Józef Pilch.

-To jest przykład tego, że wspólnie można zrobić bardzo wiele, nawet w tak małych miejscowościach i społecznościach-mówiła podczas wydarzenia Beata Szydło. Premier dodała, że dla rządu ważne są wszystkie inwestycje, także te mniejsze, które będą dobrze służyć lokalnym społecznościom. Beata Szydło podkreśliła przede wszystkim wagę tworzenia wspólnoty:-Obiekty sportowe w niewielkich miejscowościach mają nie tylko służyć rozwojowi kultury fizycznej, ale także być miejscem spotkań dzieci i młodzieży.
2017-05-20
Uroczystości w Morawicy
W Morawicy koło Krakowa odbyło się uroczyste zakończenie obchodów 1050-lecia Chrztu i Państwowości Polski. Obchody rozpoczęto mszą świętą pod przewodnictwem metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Wziął w nich udział również wicewojewoda małopolski Piotr Ćwik.

- Chrzest Polski przyczynił się do umocnienia w naszej Ojczyźnie takich wartości jak godność, wolność, troska o dobro wspólne – mówił w swym wystąpieniu wicewojewoda.

Piotr Ćwik odniósł się także do pomnika „Niezłomnym – Ojczyzna”, przy którym odbyły się uroczystości: - Żołnierze Wyklęci przywracali wiarę w godność człowieka, który – by móc się rozwijać – powinien być wolny. Wolny wewnętrznie i zewnętrznie. Ta walka przez lata była nie tylko zapomniana, ale także ośmieszana. Oni sami skazani byli na więzienie, często i na śmierć.

Podczas uroczystości przy pomniku „Niezłomnym – Ojczyzna” odsłonięto tablice z nazwiskami Żołnierzy Niezłomnych. Poświęcone zostały też pomniki bł. księdza Jerzego Popiełuszki, bł. księdza Władysława Bukowińskiego oraz sługi Bożego księdza kardynała Stanisława Wyszyńskiego.
2017-05-19
Małopolskie Obchody Dnia Strażaka
W Bochni świętowano dziś 25-lecie powołania Państwowej Straży Pożarnej. Jubileuszowi towarzyszyło uroczyste otwarcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, która niedawno przeszła modernizację i jest obecnie jedną z najnowocześniejszych strażnic w regionie.

W obchodach udział wzięli m.in.: sekretarz stanu w MSWiA Sebastian Chwałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, wojewoda małopolski Józef Pilch, zastępca komendanta głównego PSP nadbrygadier Marek Jasiński, małopolski komendant wojewódzki PSP nadbrygadier Stanisław Nowak.
2017-05-19
73. rocznica bitwy pod Monte Cassino
Uroczyste obchody odbyły się pod pomnikiem II Korpusu Sił Zbrojnych na Zachodzie na osiedlu Niepodległości w Krakowie. Po raz kolejny stały się żywą lekcją historii. Uczestniczył w nich bowiem żyjący uczestnik kampanii włoskiej – profesor Wojciech Narębski. Bohater spod Monte Cassino podzielił się z młodzieżą swoimi doświadczeniami i przeżyciami – swoim świadectwem o tamtych niezwykłych wydarzeniach.

Obchody zorganizowali przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce Andrzej Buczkowski oraz dyrektor Gimnazjum nr 42 im. gen. Andersa w Krakowie Łukasz Pająk. Wojewodę małopolskiego reprezentował jego doradca – Włodzimierz Pietrus.


Obchody zakończyły się wspólnym odśpiewaniem pieśni „Czerwone maki na Monte Cassino” autorstwa Feliksa Konarskiego.
wstecz    do góry     drukuj