2023-03-23
wojewoda Łukasz Kmita dla tle ukraińskiej flagi

Zrealizowane działania na rzecz uchodźców z Ukrainy, plany dotyczące kolejnych projektów oraz koordynacja współpracy administracji rządowej i samorządowej – to tematy Konferencji Powiatu Krakowskiego „Razem dla Ukrainy. Rok pomocy i wyzwania na przyszłość”.

W konferencji, która odbyła się w Krzeszowicach, uczestniczyli: wojewoda małopolski Łukasz Kmita, wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka, starosta krakowski Wojciech Pałka, konsul generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowskyj, hm. Mariusz Siudek z ZHP Chorągwi Krakowskiej wraz z obecnym komendantem ZHP Chorągwi Krakowskiej Arturem Walkowiakiem oraz przedstawiciele samorządu Ukrainy.

2023-03-23
Na zdjęciu wojewoda małopolski Łukasz Kmita wraz z eksponatem szybowca podczas konferencji naukowej połączonej z inauguracją wystawy i prezentacją konstrukcji Antoniego Kocjana.

Antoni Kocjan – genialny konstruktor i pilot szybowców, który kierował komórką wywiadu przemysłowego AK, rozpracowującą niemieckie ośrodki badawcze oraz produkcję zdalnie sterowanych pocisków balistycznych V-1 i V-2. Dziś w Muzeum Lotnictwa Polskiego odbyła się poświęcona temu wybitnemu inżynierowi konferencja naukowa połączona z inauguracją wystawy i prezentacją jego konstrukcji. W wydarzeniu uczestniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Jak powiedział prezydent Ignacy Mościcki, "skrzydła husarza i skrzydła samolotu, hełm z przyłbicą i maska gazowa, to w różnych epokach narzędzia tej samej sprawy: potęgi i pomyślności państwa". Krakowskie Muzeum Lotnictwa Polskiego funkcjonujące na terenie dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny to miejsce wyjątkowe na mapie Małopolski. Znajdują się tu liczne eksponaty, a zwiedzający mogą poznać pasjonującą historię lotnictwa. Oczywiście nie byłoby tej historii bez wybitnych postaci, takich jak Antoni Kocjan. Człowiek ogromnej wiedzy i talentu. Swoją pracą przyczynił się w dużym stopniu do rozwoju polskiego szybownictwa przed II wojną światową. Polska w swojej historii posiadała wielu nieprzeciętnych lotników, bohaterów walk w przestworzach. Naszym obowiązkiem jest pamiętać o nich dla współczesnej Polski. Dlatego jestem wdzięczny za zorganizowanie dzisiejszej konferencji. Ogromne wrażenie wywołują szybowce poddane renowacji. To prawdziwa gratka dla fanów lotnictwa - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

2023-03-23
Grafika kondolencyjna. Po lewej stronie kir. Na białym tle napis: Z głębokim smutkiem i żalem przyjąłem wiadomość o śmierciśp. prof. dr. hab. inż. arch. Andrzeja BiałkiewiczaRektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki,związanego z tą Uczelnią przez ostanie pół wieku,cenionego naukowca i oddanego dydaktyka,wybitnego specjalisty z zakresu architektury,życzliwego i serdecznego człowieka.Z zadumą wspominam rozmowy ze śp. Panem Rektorem,w których urzeczywistniało się Jego autentyczne zatroskanieo rozwój środowiska akademickiego Krakowa.W tych trudnych chwilach łączę sięz Rodziną, Bliskimi i Społecznością Politechniki Krakowskiej,przekazując wyrazy współczucia.Łukasz KmitaWojewoda Małopolski

Z głębokim smutkiem i żalem przyjąłem wiadomość o śmierci


śp. prof. dr. hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza

- Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki,

związanego z tą Uczelnią przez ostanie pół wieku,

cenionego naukowca i oddanego dydaktyka,

wybitnego specjalisty z zakresu architektury,

życzliwego i serdecznego człowieka.

Z zadumą wspominam rozmowy ze śp. Panem Rektorem,

w których urzeczywistniało się Jego autentyczne zatroskanie

o rozwój środowiska akademickiego Krakowa.

W tych trudnych chwilach łączę się

z Rodziną, Bliskimi i Społecznością Politechniki Krakowskiej,

przekazując wyrazy współczucia.


Łukasz Kmita

Wojewoda Małopolski


2023-03-23
Na zdjęciu wojewoda małopolski Łukasz Kmita podczas przemowienia w trakcie uroczystych zmian kadrowe w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk powołał na stanowisko I zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie ds. prewencji insp. Piotra Morajkę oraz insp. Tomasza Drożdżaka na zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie ds. kryminalnych. W uroczystym przekazaniu obowiązków wziął udział wojewoda małopolski Łukasz Kmita.
 
- Serdecznie gratuluję nowo powołanym Panom Komendantom. Życzę sukcesów w służbie dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i Małopolski. Troska o bezpieczeństwo należy do naszych wspólnych priorytetów. Jestem przekonany, że doświadczenie, które posiadają Komendanci, będzie przyczyniało się do jeszcze większego bezpieczeństwa na ulicach Krakowa i Małopolski - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

2023-03-22
Na zdjęciu wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz podczas otwarcie nowego budynku w Zespole Szkół w Bolesławcu.

Pracownia informatyczna, sala lekcyjna i świetlica z zapleczem kuchennym. Całość dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zespół Szkół w Bolesławiu jest bogatszy o nowy budynek. W jego uroczystym oddaniu do użytku uczestniczyli: poseł Wiesław Krajewski oraz I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Jan Zamoyski, autor tych słów, wiedział, jak ogromną wartość ma edukacja. Inwestycje w młode pokolenie to jeden z najważniejszych celów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego wspieramy rozwój małopolskich szkół. Bolesław jest tego przykładem – mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.

2023-03-22
Zdjęcie z briefingu prasowego wojewody małopolskiego Łukasza Kmity dotyczący rozstrzygnięcia naboru na rok 2023 w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.Po prawej stornie fotografii stoi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.Na pierwszym planie  książki. W tle grafika a na niej napis: Małopolskim placówkom wychowania przedszkolnego, bibliotekom szkolnym i pedagogicznym została przyznana kwota 2 881 040 zł. Po bokach widoczne flagi Polski.

Jest ich łącznie 469 w całej Małopolsce. To szkoły, przedszkola i biblioteki pedagogiczne, dla których zakupione zostaną książki i elementy wyposażenia. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita ogłosił wyniki tegorocznego dofinansowania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. W 2023 r. na ten cel do małopolskich placówek trafi kwota 2 881 040 zł.

Jak mówił polski prozaik, poeta, felietonista Kornel Makuszyński, „Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem”. Chociaż postęp techniki pozwala korzystać z literatury na różnego rodzaju nośnikach, nadal jej tradycyjna, książkowa forma pozostaje niezwykle ważna. Szczególnie najmłodsi czytelnicy właśnie w ten sposób poznają świat baśni, przygód i nauki. Współczesne biblioteki, zarówno te dostępne w dużych ośrodkach, jak i mniejszych miejscowościach, muszą nieustannie poszerzać i rozwijać swoją ofertę. Odpowiedzią na tę potrzebę są przyznawane już po raz kolejny rządowe środki finansowe. W tym roku w Małopolsce trafią one do 153 placówek wychowania przedszkolnego, 305 szkół, 2 bibliotek pedagogicznych i 9 filii bibliotek pedagogicznych. To właśnie tam półki wypełnią zarówna klasyka, jak i nowości literackie. To środki na zakup książek, ale też na wyposażenie bibliotek, jak i organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

2023-03-22
grafika informująca o dniu otwartym Punktu Informacyjno-Doradczego w naszym urzędzie

W najbliższą sobotę, tj. 25 marca 2023 roku w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Przy Rondzie 6 w Krakowie) odbędzie się Dzień otwarty Punktu Informacyjno-Doradczego (PID).

W ramach wydarzenia możliwe będzie:

• dołączenie dokumentów do spraw w toku,

• uzyskanie bezpłatnej pomocy w zakresie przygotowania wniosku,

• uzyskanie informacji ogólnych dotyczących legalizacji pobytu i pracy,

• uzyskanie szczegółowych informacji o sprawach w toku,

• odebranie karty pobytu po wcześniejszej rezerwacji terminu i przedłożeniu papierowego potwierdzenia opłaty (nie dotyczy osób, które dokonały opłaty przez system Paybynet).

• możliwość pozyskania informacji na temat działań na rzecz integracji cudzoziemców (w tym szczególności obywateli Ukrainy) w Małopolsce.

wstecz    do góry     drukuj