2018-02-20
Pracuj w MUW!
Informujemy o naborach do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie:

- na 2 stanowiska inspektora wojewódzkiego ds. współpracy krajowej i zagranicznej w Oddziale ds. Programowych i Protokolarnych w Biurze Wojewody
Dokumenty należy składać do 26 lutego 2018 r.
Więcej informacji: nabory.kprm.gov.pl , BIP MUW.

- stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. organizacyjnych w Oddziale ds. Organizacyjnych i Projektów Edukacyjnych w Biurze Wojewody
Dokumenty należy składać do 3 marca 2018 r.
Więcej informacji: nabory.kprm.gov.pl , BIP MUW.

2018-02-19
Tonący lodu się chwyta... Działania straży pożarnej podczas ferii
- Mamy półmetek ferii, nad bezpieczeństwem wypoczywających uczniów czuwają strażacy oraz inne służby. To ważne, by przypominać, jakich zachowań należy unikać i jak udzielać pomocy. Naszym wspólnym życzeniem jest to, by dzieci nie były niepotrzebnie narażone na niebezpieczeństwo, a po dwutygodniowej przerwie w zajęciach szkolnych bezpiecznie wróciły do szkół – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik podczas briefingu prasowego połączonego z ćwiczeniami grupy ratownictwa wodno-nurkowego z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Strażacy pokazali, jak wygląda ratowanie osoby, pod którą załamał się lód, oraz omówili podstawowe zasady bezpieczeństwa, których przestrzeganie pozwoli uniknąć zagrożeń. W wydarzeniu uczestniczyli również małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Stanisław Nowak oraz rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Sebastian Woźniak.
2018-02-19
Młodzież z Hiszpanii śladami polskiej historii
Wojewoda małopolski Piotr Ćwik spotkał się z grupą hiszpańskiej młodzieży. Z inicjatywy hrabiego Enrique'a De Villamora Soraluce'a około 40 młodych ludzi po raz kolejny przybyło do Polski, aby poznać naszą historię śladami Armii Krajowej.

- W tym roku przypada stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Tak doniosła rocznica sprawia, że każdy Polak staje się ambasadorem wolnej i niepodległej Polski – powiedział do młodych wojewoda Piotr Ćwik.

2018-02-19
Przedłużenie godzin pracy Urzędu
W związku ze zbliżającym się terminem przesyłania organom podatkowym Jednolitego Pliku Kontrolnego przez mikroprzedsiębiorców będących podatnikami Vat, które może być dokonane m.in. przy wykorzystaniu PROFILU ZAUFANEGO, informujemy, iż przedłużone zostały godziny pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz w Delegaturach w Tarnowie i Nowym Sączu.

Profil Zaufany będzie można potwierdzać w Punkcie Informacyjnych tut. Urzędu przy ul. Basztowej 22 w Krakowie oraz w Kancelarii Urzędu w Delegaturach w Tarnowie i w Nowym Sączu:
• w dniach 20-23 lutego (wt.-pt.) - do godz. 18:00,
• w dniu 26 lutego (pon.) - do godz. 20:00.
2018-02-17
Setne urodziny pułkownika Mieczysława Heroda
Wojewoda małopolski Piotr Ćwik wziął udział w obchodach setnych urodzin pułkownika Mieczysława Heroda, jednego z ostatnich żyjących żołnierzy Armii generała Władysława Andersa. Wojewoda złożył Jubilatowi najlepsze życzenia sił oraz zdrowia.

- Postawa Pana Pułkownika Heroda jest przykładem bohaterstwa i zaangażowania. Możemy się od Pana Pułkownika uczyć miłości do Ojczyzny, walki o wartości i odwagi - powiedział w czasie uroczystości wojewoda.
2018-02-16
Kolejne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych
- Rozpoczęły się rozgrywki ligowe w piłce nożnej. Dlatego po raz kolejny zwołałem posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych, którego celem jest bieżące omawianie sytuacji na meczach – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik podczas kolejnego posiedzenia Zespołu, które odbyło się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

- Zależy mi na tym, aby organizatorzy meczów podejmowali nie tylko doraźne działania przed meczami i w ich trakcie, ale także realizowali – omawiane m.in. w tym gronie – propozycje rozwiązań. Chodzi tu bowiem o kompleksowe podejście do kwestii zapewnienia bezpieczeństwa na stadionach. Życzeniem nas wszystkich jest to, aby mecze były wydarzeniami sportowymi, a nie – niemającymi nic wspólnego z kibicowaniem i sportem – rozgrywkami między pseudokibicami – podkreślił wojewoda.

2018-02-16
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za ratowanie Żydów podczas II wojny światowej
Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – za bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu życia Żydom podczas II wojny światowej, za wybitne zasługi w obronie godności, człowieczeństwa i praw ludzkich – Panu Józefowi Jaroszowi został nadany Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Stan zdrowia nie pozwolił Panu Józefowi odebrać odznaczenia osobiście od prezydenta Andrzeja Dudy. W związku z tym odznaczenie wręczył wicewojewoda małopolski Józef Gawron, a uroczystość odbyła się w Urzędzie Miasta Nowy Sącz. W ceremonii uczestniczyła również jedna z osób, która została ocalona dzięki Panu Józefowi Jaroszowi.

- Postawa Pana Józefa jest przykładem ludzkiej solidarności, odwagi i miłości bliźniego. My, którzy żyjemy w spokojnych czasach, nie znamy głodu i strachu, myślimy o Pańskim zachowaniu z podziwem – tym bardziej, że mówi Pan o nim jako o normalnym geście człowieka wobec człowieka. Dziękuję za Pańskie świadectwo i chylę czoła przed Pana nieocenionymi zasługami. Swą postawą dał Pan wyraz sprzeciwu wobec ogromu zła, które wiązało się z okupacją niemiecką i prześladowaniami nazistowskimi. Pana historia przypomina też, że Polacy podczas wojny ratowali Żydów mimo ryzyka – mimo tego, że mogła im za to grozić kara śmierci – powiedział wicewojewoda małopolski Józef Gawron.
wstecz    do góry     drukuj