2019-04-11
2 maja nie pracujemy

Zgodnie z zarządzeniem Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 2 maja br. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej. Urzędy w zamian będą otwarte w sobotę, 11 maja. 

Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczy administracji rządowej centralnej (ministerstw i urzędów centralnych) oraz terenowej (m.in. urzędów wojewódzkich, urzędów, które należą do Krajowej Administracji Skarbowej, inspekcji i urzędów statystycznych).

Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulują odrębne przepisy.

2019-04-18
Stół to zawsze miejsce, przy którym ludzie się spotykają…

Są takie dni w roku, które skłaniają ku temu, aby się zatrzymać na chwilę. Taki wyjątkowy moment miał miejsce dzisiaj w naszym Urzędzie. Na wspólnym spotkaniu z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, przy wielkanocnym stole, spotkali się wojewoda małopolski Piotr Ćwik, wicewojewoda Zbigniew Starzec, dyrektorzy wydziałów oraz pracownicy.

- Dziękuję, że przyjęli Państwo zaproszenie do tego wspólnego spotkania przy stole wielkanocnym. Jest to okazja do podzielenia się dobrym słowem, do budowania wspólnoty. Chciałbym dzisiaj życzyć Państwu, aby nadchodzące Święta Wielkanocne przyniosły radość i ożywiły nadzieję, a ich nastrój promieniował na kolejne dni - mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik. 

2019-04-17
Niezwykła defilada - niezwykły spot

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i najważniejsi dowódcy Wojska Polskiego niemal codziennie podejmują kluczowe decyzje dotyczące Sił Zbrojnych RP. Wojskowe odprawy to poważne spotkania, jednak są momenty, które warto potraktować z przymrużeniem oka. Wszystko po to, by informacja o ważnym wydarzeniu trafiła do jak największej grupy osób.

Tegoroczna defilada „Silni w sojuszach”, którą organizuje Ministerstwo Obrony Narodowej w Święto Trzeciego Maja, z okazji 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO i 15. przystąpienia do Unii Europejskiej, jest niezwykła i wymaga podjęcia nadzwyczajnych środków. W jej organizację jest zaangażowany sztab ludzi pod kierownictwem swoich przełożonych. Minister obrony narodowej oraz najważniejsi dowódcy postanowili wykorzystać swoje doświadczenie i spotkać się, aby omówić stan przygotowań do tego wydarzenia.  Zgodzili się, by towarzyszyła im kamera, i by spotkaniu nadać nietypową filmową oprawę, która będzie atrakcyjna dla widza. W ten sposób powstał niezwykły spot, który ma zainteresować defiladą organizowaną 3 maja, jak najwięcej osób.

2019-04-17
Karetka dla Oddziału Pogotowia Ratunkowego w Kocmyrzowie

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik wziął udział w uroczystym przekazaniu karetki dla Oddziału Pogotowia Ratunkowego w Kocmyrzowie. Ambulans został zakupiony ze środków Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.

- Nowy ambulans w miejscu stacjonowania Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego w gminie Kocmyrzów-Luborzyca to większe bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców. Dziękuję Krakowskiemu Pogotowiu Ratunkowemu za zaangażowanie, bo sprawne ratownictwo medyczne w Małopolsce to nasza wspólna troska – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

2019-04-17
Zabytkowe obiekty sakralne pod opieką i nadzorem

Z inicjatywy wojewody małopolskiego Piotra Ćwika w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się spotkanie przedstawicieli służb zespolonych dotyczące zabezpieczenia zabytkowych budynków sakralnych w Małopolsce. W kontekście pożaru średniowiecznej katedry Notre Dame w Paryżu kwestia ta wywołuje spore zainteresowanie opinii publicznej.

W spotkaniu – oprócz wojewody Piotra Ćwika – uczestniczyli: małopolska wojewódzka konserwator zabytków Monika Bogdanowska, małopolski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego Andrzej Macałka, naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Andrzej Siekanka, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW Andrzej Pasek oraz kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Celusta.

2019-04-16
Na wypadek Brexitu bezumownego

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanym przez Urząd ds. Cudzoziemców dokumentem „Pouczenie dla obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, i członków ich rodzin o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących im prawach i ciążących na nich obowiązkach” w sprawach o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oraz zezwolenia na pobyt stały w przypadku Brexitu bezumownego.

Pouczenie dla obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i członków ich rodzin o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących im prawach i ciążących na nich obowiązkach w sprawach o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oraz zezwolenia na pobyt stały.

2019-04-16
Spotkanie wielkanocne służb mundurowych

Na terenie Garnizonowego Ośrodka Szkolenia Sportowego w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych. Uczestniczył w nim również wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

W spotkaniu udział wzięli dowódcy, komendanci, kierownicy, dyrektorzy i szefowie instytucji i jednostek wojskowych Garnizonu Kraków i Kraków-Balice oraz komendanci, inspektorzy i dyrektorzy służb mundurowych województwa małopolskiego i miasta Krakowa, dowódcy jednostek 6 Brygady Powietrznodesantowej, przedstawiciele duchowieństwa oraz żołnierze, funkcjonariusze i pracownicy służb mundurowych.

- Życzę wszystkim spokojnych, ciepłych, rodzinnych i pełnych radości Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz tego, by nastrój tych Świąt utrwalił się w Państwa sercach na długi czas. Wesołego Alleluja! – życzył zebranym wojewoda małopolski Piotr  Ćwik.

wstecz    do góry     drukuj