2020-11-23
Granatowa grafika z białymi i czerwonymi paskami, na której widnieje napis Łóżka dla pacjentów COVID-19, województwo małopolskie

3688 / 1935 - ogólna liczba łóżek dla pacjentów COVID-19 / liczba łóżek zajętych

314 / 229 - ogólna liczba respiratorów dla pacjentów COVID-19 / liczba respiratorów zajętych

193 - liczba wydanych decyzji nakładających obowiązek na szpitale

Stan na dzień: 23.11.2020, godz. 9.00

2020-11-21
Grafika poglądowa przedstawiająca strategię rządu w walce z COviD-19 na kolejne 100 dni

Koronawirus to trudny przeciwnik. Walka z nim musi być przemyślana. Ostatnie obostrzenia doprowadziły do wyhamowania epidemii. Jednak nie na tyle, żeby w daleko idący sposób rozluźniać obecne restrykcje. Po analizie danych dotychczasowych zachorowań, przedstawiamy kompleksowy plan i jasne założenia na nadchodzące 100 dni. Pozwoli nam to łatwiej dostosować się do epidemicznej rzeczywistości – zarówno tej gospodarczej, jak i społecznej.

Została podjęta decyzja o otwarciu sklepów i usług w galeriach handlowych – będą musiały one działać w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Ferie zimowe odbędą się w całym kraju w tym samym terminie, jednak uczniowie nie wyjadą na zimowiska. Pamiętaj, że dalsze rozluźnianie restrykcji lub ich zaostrzenie zależy od naszego odpowiedzialnego zachowania, które przekłada się na liczbę zachorowań.

2020-11-04
Grafika z napisem Rekrutacja do szpitali tymczasowych, przedstawiająca zdjęcie pielęgniarki, logo wojewody małopolskiego Łukasza Kmity i marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego

Walka z koronawirusem wkracza w kolejną fazę. Ze względu na coraz większą liczbę zakażeń rosną też potrzeby w zakresie stałego rozwijania bazy łóżek dla pacjentów z COVID-19. To pod tym kątem w każdym województwie tworzone są szpitale tymczasowe, a w szpitalach zwiększana jest liczba tzw. łóżek covidowych. Tak jest też w Małopolsce.

Kluczowe znaczenie w tych działaniach ma personel medyczny, a także wolontariusze posiadający uprawnienia medyczne i okołomedyczne. Właśnie wystartowała rekrutacja do małopolskich szpitali tymczasowych oraz innych placówek ochrony zdrowia zajmujących się leczeniem COVID-19.

2020-11-23
Zdjęcie przedstawia wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę. Wojewoda siedzi w fotelu za biurkiem w swoim gabinecie. W tle widoczny zielony kolor ścian gabinetu oraz dwie flagi polskie. 
Wojewoda wygląda jakby podpisywał dokumenty leżące przed nim na biurku.

Bieżąca sytuacja epidemiczna w Małopolsce, strategia na najbliższe miesiące w walce z koronawirusem oraz nowe obostrzenia to wiodące tematy poruszone podczas porannej rozmowy z wojewodą małopolskim Łukaszem Kmitą w Radio Kraków.

Wojewoda zapoznał słuchaczy z analizą danych dotyczących epidemii w Małopolsce, zwracając przy tym uwagę na znaczny wzrost liczby ozdrowieńców przy jednoczesnym spadku dynamiki nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

- Przez 7 dni mamy wyleczonych 19 150 osób, zakażonych 12 200. Jest różnica 7000 na korzyść. Spada liczba aktywnych przypadków. To dobre informacje, ale jesteśmy w pełnej gotowości – mówił Łukasz Kmita

2020-11-23
Zdjęcie wykonane podczas konferencji dotyczącej podpisania umowy na Drogę Krajową nr 75 przedstawiające wicewojewodę małopolskiego Józefa Leśniaka.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarła 23 listopada 2020 r. umowę na projekt i budowę pierwszego odcinka drogi krajowej nr 75 Brzesko - Nowy Sącz, czyli II etapu „łącznika brzeskiego”. Wykonawcą zadania o długości ok. 3 km będzie firma Eurovia Polska. Koszt prac wyniesie 98,3 mln zł. Podczas dzisiejszej wideokonferencji byli obecni posłowie z regionu, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz wicewojewoda małopolski Józef Leśniak.

Fragment drogi krajowej nr 75, stanowiący jednocześnie obwodnicę Brzeska, powstanie jako droga dwujezdniowa ruchu przyspieszonego (klasy GP). Pierwotnie odcinek ten był planowany jako droga jednojezdniowa, jednak analiza i prognoza ruchu przeprowadzona w ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wykazała, że przekrój ten może się okazać niewystarczający. Obwodnica Brzeska to drugi etap realizacji łącznika DK75 z autostradą A4. Pierwszy odcinek łącznika pomiędzy A4 a DK94 został oddany do ruchu w 2016 r.

2020-11-23
Zdjęcie przedstawia wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę podczas przekazania testów antygenowych do krakowskiego magazynu.

Jednym z usprawnień wprowadzonych przez polski rząd w ramach walki z epidemią jest decyzja o poszerzeniu możliwości diagnostycznych. Do tej pory głównym narzędziem stosowanym do potwierdzania zakażenia koronawirusem był test PCR. Teraz dodatkowo do testowania będą wykorzystywane testy antygenowe.

Dlaczego to tak istotne? Wynik testu antygenowego jest znany już po kilkunastu minutach. Przyspieszy to testowanie pacjentów z podejrzeniem COVID-19, a tym samym ewentualne decyzje dotyczące hospitalizacji. 

Tego typu test pozwala wykryć obecność białka wirusa u pacjentów z wysoką liczbą cząsteczek wirusa w nabłonku dróg oddechowych. Wprawdzie wynik ujemny nie może być traktowany jako wykluczenie zakażenia SARS-CoV-2, ale wynik dodatni oznacza infekcję COVID-19. 

2020-11-23
Zdjęcie przedstawia wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę podczas wręczenia czeków FDS w Tarnowie.

W delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyła się dziś uroczystość wręczenia samorządowcom czeków potwierdzających przyznanie dofinansowania w ramach dodatkowego naboru z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020.

Czeki wręczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Towarzyszyli mu posłanki i posłowie: Józefa Szczurek-Żelazko, Anna Pieczarka, Wiesław Krajewski oraz Stanisław Bukowiec.

Uroczystość miała charakter symboliczny. Ze względów sanitarnych uczestniczyli w niej wybrani samorządowcy reprezentujący regiony: tarnowski, dąbrowski, bocheński, brzeski.

wstecz    do góry     drukuj