2018-01-22
Otwarcie nowego skrzydła Szpitala w Krynicy-Zdroju
Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik uczestniczyli w otwarciu nowego skrzydła Szpitala im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju. Placówka została rozbudowana o Oddział Pediatrii, Blok Operacyjny wraz z Centralną Sterylizacją, Oddział Intensywnej Terapii oraz salę do cięć cesarskich w trakcie porodowym. Na realizację tej inwestycji w 2017 roku Powiat Nowosądecki, jako organ założycielski Szpitala, otrzymał środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości 1,5 miliona złotych.

- Inwestycja ta obejmowała oddziały, które bezpośrednio ratują życie, dlatego jest tak ważna i potrzebna. Z pewnością możemy mówić o tym, że w ten sposób otwiera się nowy rozdział w historii Szpitala w Krynicy-Zdroju. Gratuluję Panu Staroście oraz Radzie Powiatu konsekwencji w realizacji zadania – powiedział w czasie uroczystego otwarcia wojewoda małopolski.
2018-01-22
Pamięć o Bohaterach Powstania Styczniowego
Wicewojewoda małopolski Józef Gawron wziął udział w uroczystości upamiętniającej 155. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, która odbyła się na cmentarzu Rakowickim w Krakowie przy Grobowcu Weteranów Powstania Listopadowego i Styczniowego.

Obchody rozpoczęły się od przytoczenia rysu historycznego wydarzeń z 1863 roku. Prezentacja skierowana była głównie do młodzieży krakowskich szkół, biorących udział w uroczystości. Następnie wszyscy wspólnie odmówili modlitwę za poległych w walkach o wolną Ojczyznę. Modlitwie przewodniczył ojciec Jerzy Pająk OFM Cap. Po wspólnej modlitwie i chwili ciszy na Grobowcu Weteranów złożono znicze oraz wiązanki.
2018-01-21
144. rocznica urodzin Wincentego Witosa
W Wierzchosławicach odbyły się uroczystości z okazji 144. rocznicy urodzin Wincentego Witosa. W obchodach wzięli udział prezydent Andrzej Duda, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski, wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz wicewojewoda małopolski Józef Gawron.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji ojczyzny oraz polskich rolników w kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach. Następnie uczestnicy udali się na cmentarz parafialny, gdzie spoczywa Wincenty Witos. Wojewoda Piotr Ćwik złożył na jego grobie kwiaty w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego. Na zakończenie obchodów odbyła się konferencja poświęcona Wincentemu Witosowi.
2018-01-20
Wspólne kolędowanie
Wojewoda małopolski Piotr Ćwik uczestniczył we wspólnym kolędowaniu w Zespołach Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim oraz w Kasince Małej.

W Kasince Małej, w ZPO nr 1, odbył się XIX Powiatowy Przegląd Kolędniczy, w którym wzięło udział prawie 30 grup i aż 700 osób. Uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny. Wojewoda małopolski podziękował wszystkim biorącym udział w konkursie za to, że utrwalają tradycje i przekazują je młodym pokoleniom.

Z kolei w ZPO w Borku Szlacheckim przedstawiono piękne jasełka, przygotowane przez uczniów i przedszkolaków. Piotr Ćwik pogratulował organizatorom, małym artystom oraz ich rodzicom pięknego i wzruszającego występu. Na zakończenie jasełek wszyscy obecni wspólnie zaśpiewali kolędy.
2018-01-19
Odprawa po przejściu orkanu Fryderyka
W związku z przejściem przez Polskę orkanu Fryderyka dziś rano odbyła się odprawa z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Pawła Szefernakera z wojewodami i służbami. W wideokonferencji wzięli udział również wojewoda małopolski Piotr Ćwik, zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego Paweł Sejmej i dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Andrzej Pasek.

Podczas odprawy dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, komendanci Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji, a także wojewodowie przedstawili meldunki podsumowujące sytuację w kraju po przejściu orkanu Fryderyka. Zarówno premier Mateusz Morawiecki, jak i szef MSWiA Joachim Brudziński byli na bieżąco informowani przez właściwe służby o sytuacji pogodowej i jej skutkach w poszczególnych województwach. Służby monitorowały sytuację i podejmowały stosowne interwencje. Do usuwania awarii energetycznych oraz przywracania przejezdności dróg zaangażowane zostały dodatkowe siły.
2018-01-19
 Fryderyka w Małopolsce – podsumowanie (stan na godz. 7.00)
W nocy z 18/19.01.2017 r. przez teren województwa małopolskiego przeszedł front niżowy, połączony z silnym wiatrem oraz opadami deszczu i śniegu. Na terenie powiatów wadowickiego i aglomeracji krakowskiej uszkodzone zostały 3 budynki mieszkalne i 2 gospodarcze. Bez prądu pozostaje około 1080 odbiorców. Straż Pożarna interweniowała 36 razy, głównie do wiatrołomów.

Komunikacja drogowa
Wszystkie drogi wojewódzkie i krajowe na terenie województwa są przejezdne. Nawierzchnie dróg są czarne mokre, miejscami czarne suche, błoto pośniegowe w likwidacji. Na drogach pracuje 17 jednostek sprzętowych ZDW i 11 jednostek GDDKiA.

Komunikacja kolejowa
PKP nie odnotowały utrudnień w kursowaniu pociągów ani uszkodzeń w infrastrukturze kolejowej.

MPL Kraków-Balice
Nie odnotowano żadnych utrudnień – Dyżurny Portu przyjął dodatkowa dwa przekierowania lądowania samolotów z lotniska w Katowicach.

Sytuacja energetyczna
Na terenie województwa bez prądu pozostaje około 1080 odbiorców (21 stacji średniego napięcia), trwa usuwanie awarii.
2018-01-18
Dzielimy się wiedzą i doświadczeniami
Dziś odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z reprezentantami pracodawców zatrudniających cudzoziemców oraz firm relokacyjnych świadczących usługi na terenie województwa małopolskiego. Podczas spotkania Lucyna Gajda, zastępca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, przeprowadziła szkolenie z zakresu nowych przepisów dotyczących zatrudniania w Polsce obywateli państw trzecich. Katarzyna Nowak z WSOiC omówiła natomiast aktualne trendy migracyjne, bieżące kwestie organizacyjne Wydziału oraz przedstawiła harmonogram wdrażania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Od 1 stycznia 2018 r. znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza nowe rozwiązanie umożliwiające zatrudnianie w Polsce cudzoziemców do pracy sezonowej – zezwolenie na pracę sezonową. Praca sezonowa to praca wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka, w ramach działalności uznanych za sezonowe określonych w rozporządzeniu wykonawczym Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.
wstecz    do góry     drukuj