2023-12-01
Odznaczeni górnicy

Już od ponad siedmiu stuleci na wielickiej ziemi działa Kopalnia Soli. Nie wydobywa się już tam „białego złota”, ale miejsce to, wpisane na listę UNESCO, co roku przyciąga niezliczone rzesze turystów. Barbórka to wyjątkowe święto całej braci górniczej, zwieńczenie całorocznej ciężkiej pracy. W uroczystościach uczestniczył II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński, który wręczył odznaczenia państwowe i resortowe. Obecni byli także posłowie: Urszula Rusecka, Andrzej Adamczyk, Wiesław Krajewski.

„Niech żyje nam górniczy stan! Bo choć przed nami dzienne światło kryje, toć dla Ojczyzny trud ten jest nam dan”. Te słowa górniczego hymnu doskonale oddają zaangażowanie oraz codzienną, ciężką i niebezpieczną pracę górników. Barbórka to okazja do podziękowań, podsumowań i tworzenia planów na przyszłość. Dziękuję za Waszą nieustanną służbę. Niech św. Barbara nad Wami czuwa – mówi wicewojewoda Mateusz Małodziński.

2023-12-01
I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz z odznaczonymi Srebrnym Medalem

Tradycyjnie na początku grudnia, kiedy przypada wspomnienie św. Barbary z Nikodemii, w uroczysty sposób świętują wszyscy, którym patronuje ta wyjątkowa święta. Górnicy i hutnicy składają także podziękowania opiekunce trudnej pracy, za bezpieczny czas wykonywania obowiązków. Dzisiaj Barbórkowe uroczystości stały się udziałem całego środowiska związanego z Polską Spółką Gazownictwa – Oddziałem Zakład Gazowniczy w Krakowie. W wydarzeniach z tej okazji uczestniczył I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

- Praca wydobywcza i związana z obróbką i wykorzystaniem surowców energetycznych to zadanie niełatwe. Jej wykonywanie wymaga wytrwałości, czujności i specjalistycznych umiejętności. Barbórkowe święto jest czasem przede wszystkim podziękowania za wyjątkowy trud ponoszony przez Państwa każdego dnia. Ostatnie dni i ogromna tragedia w kopalni Sobieski w Jaworznie przypomniały nam wszystkim, że praca górników jest pracą szczególną także z punktu widzenia wysokiego ryzyka, jakie się z nią wiąże. Pamiętajmy o tym – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

2023-12-01
I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz wraz z odznaczonymi

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyła się dziś uroczystość wręczenia Srebrnego i Brązowych Krzyży Zasługi. Dekoracji dokonał I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz. Odznaczenia zostały przyznane na mocy postanowienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za upamiętnianie historii oraz za działalność społeczną i charytatywną.

- Wręczone dzisiaj odznaczenia pokazują, jak ważna jest Państwa działalność. Dbanie o lokalną społeczność, krzewienie historii o Żołnierzach Niezłomnych czy rozwój sportu to ważne zadania. Dziękuję za Państwa zaangażowanie w podejmowaną pracę. Te odznaczenia niech będą wyrazem wdzięczności za podejmowany trud oraz wkładane w pracę serce – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

2023-11-29
I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz podczas przekazywania odznaczenia

Dzisiaj w sali senackiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych oraz medali dla zasłużonych pracowników uczelni. Dekoracji dokonał I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

- Praca ze studentami to odpowiedzialna misja, która wymaga codziennego zaangażowania. Pokazują im Państwo drogi rozwoju oraz otwierają drzwi do dalszego poznawania świata. Młodzież jest naszą nadzieją i przyszłością polskiego narodu. Dziękuję za trud wykonywania tej pracy oraz za wkład w ubogacanie dorobku polskiej nauki. Serdecznie gratuluję przyznanych odznaczeń – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

2023-11-28
Grafika w białych barwach informująca o dniu otwartym Punktu Informacyjno-Doradczego. W prawym górnym rogu napis: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Spraw Cudzoziemców. Poniżej, z lewej strony, wielkimi literami napis: punkt informacyjno-doradczy PID zaprasza na dzień otwarty. Poniżej z prawej strony data i dane adresowe: 2 grudnia 2023, 09:00-15:00, ul. Przy Rondzie 6.

W sobotę 2 grudnia 2023 r., w godzinach od 9:00 do 15:00, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Przy Rondzie 6) odbędzie się trzydziesty drugi w tym roku, „Dzień otwarty Punktu Informacyjno-Doradczego (PID)”.

W ramach wydarzenia możliwe będzie:

  • dołączenie dokumentów do spraw w toku,
  • uzyskanie bezpłatnej pomocy w zakresie przygotowania wniosku,
  • uzyskanie informacji ogólnych dotyczących legalizacji pobytu i pracy,
  • uzyskanie szczegółowych informacji o sprawach w toku,
  • pozyskanie informacji na temat działań na rzecz integracji cudzoziemców (w tym w szczególności obywateli Ukrainy) w Małopolsce,
  • złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, stały oraz rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej przez obywateli państw trzecich (wymagana rezerwacja wizyty).
2023-11-27
Plakat informacyjny dotyczący akcji Już jesteś Z napisem: Bo ja wciąż tu czekam

Pierwsza, ogólnopolska kampania promująca rodzicielstwo zastępcze nabiera rozpędu. W przestrzeni medialnej zobaczymy spoty czy reportaże z rodzinami zastępczymi, które przybliżą historie niesamowitych rodzin. Twórcami kampanii „Już jesteś?” jest Fundacja „Edukacja z Wartościami”. Organizacja pozarządowa realizuje projekt w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej konkursu ofert „Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023".

- Celem kampanii jest wzrost wiedzy i zmiana myślenia społeczeństwa na temat rodzinnych form pieczy zastępczej oraz wzrost motywacji do podjęcia działań zmierzających do tworzenia rodzin zastępczych. Wierzymy, że nasze wysiłki realizowane wspólnie z samorządami, organizacjami pozarządowymi przyniosą odpowiednie efekty – otwarcie drzwi swoich domów dla dzieci – zaznacza minister Marlena Maląg.

2023-11-27
II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński w programach „Bliżej polityki” oraz „Gość poranka”

Dofinansowanie dla Krakowa na wykonanie odwiertu geotermalnego to jeden z tematów poruszonych w ostatnich programach „Bliżej polityki” w TVP3 Kraków oraz „Gość poranka” w Radiu Kraków. Rozmawiano także m.in. o konstruowaniu rządu, przyszłorocznych wyborach samorządowych, a także o najbliższych wyzwaniach dla Małopolski, w tym tych związanych z rozwojem infrastruktury.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymał pozytywną rekomendację Ministerstwa Klimatu i Środowiska w zakresie dofinansowania wykonania 30 nowych otworów geotermalnych na terenie całego kraju w ramach II naboru wniosków w programie priorytetowym NFOŚiGW pn. „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Wsparcie finansowe na wykonanie odwiertów w Małopolsce otrzymają Kraków i Brzesko.

– Kraków dostanie blisko 12 mln zł na techniczny odwiert geotermalny w Przylasku Rusieckim. Od dawna mówiło się, że może tam być złoże wód termalnych. Trzeba dywersyfikować źródła energii. Geotermia to czyste, zielone źródło energii, które powinno być bardziej wykorzystywane – mówi wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

wstecz    do góry     drukuj