O Projekcie

Modernizacja strefy obsługi klienta wraz z niezbędnym wyposażeniem pomieszczeń przeznaczonych do obsługi obywateli państw trzecich w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu,
Migracji i Integracji

Wartość projektu: 1 680 000,00 zł
Kwota dofinansowania z FAMI: 1 260 000,00 zł
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 420 000,00 zł
Okres realizacji projektu:
1.09.2017 r. -31.10.2018 r.

Opis projektu:
Projekt obejmuje przeprowadzenie prac adaptacyjno - remontowych w pomieszczeniach siedziby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, (Kraków, ul. Przy Rondzie 6) przeznaczonych do załatwiania spraw obywateli państw trzecich  oraz doposażenie tych pomieszczeń w sprzęt biurowy (meble, stanowiska obsługi, stanowisko informacyjne, wyposażenie poczekalni i pomieszczenia socjalnego). Strefa obsługi klienta zostanie zaprojektowana i wykonana w sposób zapewniający komfortowe warunki obsługi klienta, w tym w szczególności zapewnienie odpowiednich warunków dostosowanych do potrzeb osób; małoletnich, niepełnosprawnych, starszych, kobiet ciężarnych, matek karmiących. Sale zostaną wyposażone w nowoczesny system elektronicznego zarządzania ruchem klientów umożliwiający uruchomienie funkcji umawiania wizyt klientów przez Internet.

Cele projektu:
Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na grupę docelową – obywateli państw trzecich, szczególnie w obszarze legalnej migracji i pracy. Poprzez utworzenie nowoczesnej strefy obsługi i pracy w sprawach obywateli państw trzecich, zdecydowanej poprawie ulegną warunki obsługi cudzoziemców, załatwianie spraw będzie odbywało się w lepszych warunkach. Klient – cudzoziemiec lub pracodawca pragnący zatrudnić obywatela państwa trzeciego będzie obsługiwany w dedykowanych strefach. Pozwoli to na usprawnienie obsługi, wyeliminowanie kolejek i właściwe rozpatrywanie prowadzonych postępowań. Polepszeniu ulegnie również proces udzielania informacji, a obsługa klienta-cudzoziemca osiągnie wyższy poziom. Powyższe wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Usprawnieniu ulegnie również proces rozpatrywania wniosków z zakresu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, co będzie oddziaływać na tempo realizacji zadań i profesjonalizm służb Wojewody.


Dokumentacja fotograficzna (pobierz)

Info

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Kontakt

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Adres:ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
Telefon:12 39 21 200
FAX:12 42 27 208