Kontakt

BENEFICJENT:
Wojewoda Małopolski
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
tel. 12 39 21 200 fax 12 42 27 208

Wydział Administracji i Logistyki
Dyrektor
Mariola Duraj –Majda
I Z-ca Dyrektora
Tomasz OCETKIEWICZ

tel. 12 39 21 338 fax 12 39 21 956

Osoba do kontaktu:

Iwona STĄSIEK
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. EZD i Projektów
tel.12 39 21 264
ista@malopolska.uw.gov.pl
III piętro, pok. 359

Info

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Kontakt

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Adres:ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
Telefon:12 39 21 200
FAX:12 42 27 208