FAMI

Wszystkie informacje na temat Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020 pod adresem:
http://copemswia.gov.pl/fundusze-2014-2020/fami/

 

Info

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Kontakt

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Adres:ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
Telefon:12 39 21 200
FAX:12 42 27 208