Wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich albo studiach trzeciego stopnia
 • PODSTAWOWE INFORMACJE

 • KONTAKT

 • ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY - DOTYCZY

 • NIEZBĘDNE DOKUMENTY

 • FORMULARZE DO POBRANIA

 • OPŁATY

 • GDZIE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY

 • PODSTAWA PRAWNA

 • TRYB ODWOŁAWCZY

 • DODATKOWE INFORMACJE

 • Poradnik dla uczelni i studentów zagranicznych na temat legalizacji pobytu Urzędu do Spraw Cudzoziemców


wstecz    do góry     drukuj