Wznowienie obsługi klienta
w sprawach obywatelstwa polskiego oraz świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka
osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej

11 maja 2020 r. Wydział Spraw Obywatelskich Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie częściowo wznawia obsługę klienta m. in. w sprawach dotyczących nabycia obywatelstwa polskiego oraz świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo, wprowadzone zostały niezbędne środki ostrożności, w tym ograniczenia dotyczące liczby klientów przebywających w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo nadal rekomendujemy ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie.

Wnioski oraz uzupełnienia dokumentów w sprawach dotyczących świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka można składać:

 • do specjalnej skrzynki nadawczej wystawionej przed Siedzibą Wydziału (ul. św. Sebastiana 9) w godzinach pracy urzędu,
 • korespondencyjnie (za pośrednictwem Poczty Polskiej)

Dodatkowo uzupełnienia dokumentów w sprawach dotyczących przyznania świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z można także przesyłać na adres skrzynki elektronicznej: eobt@malopolska.uw.gov.pl

Informacje udzielane są telefonicznie, pod następującymi numerami:
Przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 12 448 3 407

Informacje będzie można uzyskać również pod numerem: 12 448 3 410
Dodatkowo uzupełnienia dokumentów w sprawach dotyczących przyznania świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z można także przesyłać na adres skrzynki elektronicznej: eobt@malopolska.uw.gov.pl

 1. W budynku będą obsługiwani wyłącznie klienci, którzy dokonali wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty.
  Rezerwacji można dokonać pod numerem telefonu: +48 516 248 343
 2. Liczba klientów mogących jednocześnie przebywać na sali obsługi (ul. św. Sebastiana 9) będzie odpowiadać liczbie czynnych stanowisk obsługowych.
  Prosimy o przybycie kilka minut przed umówioną wizytą (wcześniejsze wejście do Urzędu nie będzie możliwe).
 3. Należy pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk (przy wejściu na salę obsługi klientów).
  Prosimy również o zabranie własnych przyborów do pisania (do ewentualnego uzupełnienia wniosku).
 4. Składane wnioski powinny być kompletne wraz z dowodem uregulowania opłaty skarbowej.

Aby ograniczyć czas obsługi prosimy o dołożenie staranności przy wypełnianiu wniosków i kompletowaniu załączników (lista niezbędnych dokumentów znajduje się w opisach procedur na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie www.malopolska.uw.gov.pl • PODSTAWOWE INFORMACJE

 • KONTAKT

 • ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE DLA POSIADACZY KARTY POLAKA OSIEDLAJĄCYCH SIĘ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - DOTYCZY

 • NIEZBĘDNE DOKUMENTY

 • FORMULARZE DO POBRANIA

 • OPŁATY

 • GDZIE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY

 • PODSTAWA PRAWNA

 • TRYB ODWOŁAWCZY

 • DODATKOWE INFORMACJE • wstecz    do góry     drukuj