Zgłoszenie Utraty/Zniszczenia/Odnalezienia Dokumentu PaszportowegoUtratę, zniszczenie bądź odnalezienie dokumentu paszportowego można zgłosić organowi paszportowemu:
- osobiście (po okazaniu ważnego dowodu osobistego),
- poprzez nadesłanie zgłoszenia drogą pocztową opatrzonego podpisem własnoręcznym oraz zawierającego informację o okolicznościach utraty/zniszczenia/odnalezienia, ze wskazaniem danych pozwalających na identyfikację posiadacza dokumentu (imię, nazwisko, data urodzenia, pesel, imiona rodziców oraz ewentualnie serii i numeru dokumentu paszportowego, do kiedy był ważny oraz przez jaki organ został wydany),
- przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej poprzez nadesłanie zgłoszenia za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/zgloszenie-utraty-zniszczenia-odnalezienia-dokumentu-paszportowego/ag9300lhke

wstecz    do góry     drukuj